Ako udržiavať čistú kanalizáciu

Kanalizácia je neoddeliteľná súčasť každého domu.

Starostlivosť o kvalitu a čistotu kanalizácie by mala byť pre majiteľa domu dôležitou úlohou a prioritou. Čistá a funkčná kanalizácia je hygienická i ekologická priorita. V praxi sa často stretávame s nevhodnými a nesprávnymi spôsobmi a návykmi pri manipulácii s kanalizáciou. Mnohí ľudia používajú kanalizáciu nesprávne a nezodpovedne. Stáva sa to predovšetkým vo veľkých obytných domoch, kde býva veľký počet nájomníkov.

Kanalizácia nie je stoka, ani odpadkový kôš !

Do kanalizácie sa nezodpovedným konaním dostávajú rôzne odpadkov, ktoré tam nemajú čo hľadať. Ich likvidácia prostredníctvom  kanalizácie spôsobuje technické, hygienické i ekologické problémy. Do kanalizácie nepatria žiadne zbytky stavebných materiálov, ktoré sa nahromadia pri rekonštrukciách bytov a domov. Do kanalizácie nepatria ani odpady z kuchyne, ako múka, alebo cukor. Určite tam nepatria benzíny, oleje, farby, rozpúšťadlá, alebo iné chemikálie. Nepatria tam nepatria predmety z látky a tkaniny. Napríklad dámske hygienické vaty a vložky, vatové tyčinky, detské plienky, ani vreckovky. Rovnako tak komunálny odpad a zvyšky jedál. Kanalizácia naozaj nie je stoka.

Nesprávne používaná a udržovaná kanalizácia poškodzuje životné prostredie.

Spôsobuje upchávanie, až havárie kanalizačných sietí. Spôsobuje havárie a tým vysoké náklady na ich odstraňovanie. Čistenie a revízia odpadom zanesených kanalizačných potrubí nie je jednoduchá, ani lacná záležitosť. Poškodená a upchatá kanalizácia môže poriadne znepríjemniť život. Vadná kanalizácia, smrad a zápachy vychádzajú z kanalizácie a tvorba nebezpečných hnilobných plynov vedia poriadne skomplikovať život. Náš dom sa stane zapáchajúcim, škodlivým a nezdravým prostredím. To určite nechceme. Preto !

Dajme si záležať na tom, aby sa do kanalizácie dostala skutočne len odpadová voda.

Odpadová voda je voda z kuchyne a kúpeľne. Len ľudské fekálie a toaletný papier. Na likvidáciu komunálneho odpadu z domácnosti využívajme kontajnery na komunálny odpad. Chemikálie, benzín, oleje a rozpúšťadlá patria do určených zberných staníc. Lieky a injekčné striekačky patria do lekárne. Čistá kanalizácia nášho domu je naša vizitka. Hygienická i ekologická. Odraz nášho rozumu a zodpovednosti. Našou povinnosťou je prísne dodržiavanie pravidiel. Voda je vzácna a nenahraditeľná tekutina. Voda, ktorá prúdi do kanalizácie je stále voda.

Strom Zdravia 2