Pitná voda

Pitná voda je pre človeka nenahraditeľná.

Pitná voda je zdrojom života. Nedokážeme žiť bez kvalitnej, čistej a nezávadnej pitnej vody. Pitná voda je vzácny poklad. Poklad, ktorý treba chrániť. Poklad, ktorý si treba vážiť. Mnohé krajiny také šťastie nemajú. Pitná voda je pre mnohých ľudí na našej planéte skoro nedostupná. Kvalita pitnej vody sa posudzuje z viacerých hľadísk. Z hľadiska fyzikálneho, chemického, biologického a hygienického. Pri posudzovaní kvality pitnej vody na prvom mieste vždy stojí jej zdravotná bezpečnosť.

Kvalitná pitná voda je pre človeka zdravotne bezpečná.

Kvalitná pitná voda neobsahuje žiadne baktérie a parazity, ktoré by mohli potenciálne ohroziť zdravie človeka. Pitná voda musí spĺňať prísne hygienické, zdravotné a bezpečnostné parametre a limity. Väčšiu časť zdrojov pitnej vody predstavuje podzemná voda. Slovensko je krajina bohatá na podzemnú vodu. Región Žitného ostrova predstavuje najväčší prírodný zásobník pitnej vody v Strednej Európe. Kvalitu a bezpečnosť zdrojov a rozvodov pitnej vody zabezpečujú ich prevádzkovatelia. Monitoring kvality pitnej vody sa vykonáva v pravidelných intervaloch. Kvalita sa kontroluje na všetkých miestach bežne dostupných verejnosti. Úrady verejného zdravotníctva vykonávajú pravidelné kontroly pitnej vody priamo u spotrebiteľa.

Slovensko má stále vysokú kvalitu pitnej vody.

Slovensko je podľa mnohých kritérií európskou veľmocou v zásobách i kvalite pitnej vody. Záujmom každého z nás je, aby to tak i zostalo. Našou povinnosťou je odovzdať budúcim generáciám dostatočné zásoby kvalitnej a čistej vody. Pitná voda je drahá a vzácna tekutina.

Strom Zdravia 2