Ako nakladať s odpadom

Spôsob života a množstvo tovaru a predmetov, ktoré denne spotrebujeme kladie pred nás dôležitú otázku a naliehavú výzvu.

Tieto výzvy nás môžu motivovať pri snahe o zníženie množstva odpadu vyprodukovaného našou domácnosťou. Každý novo kúpený tovar znamená nový odpad. Tovar je zabalený v krabici. Spolu s návodom a potrebnými doplnkami. Každý starý, už nepotrebný tovar sa automaticky stáva odpadom. Musíme sa ho nejako zbaviť.. Robíme to denne. Automaticky. Bez väčšej pozornosti, ale so železnou pravidelnosťou. Ako to riešiť ?

Snažíme upriamiť pozornosť na niektoré pravidlá :

1. Vyhýbajme sa tovarom a predmetom na jedno použitie. Klaďme dôraz na kvalitu, vlastnosti a trvanlivosť.

 

2. Nekupujme zlacnené a akciové veci na základe reklamy a marketingu. Kupujme to, čo naozaj  reálne potrebujeme, rozmýšľajme o reálnych potrebách.

 

3. Nepodliehajme bezhlavo a bez rozmyslu módnych trendom a vplyvom. Dajme prednosť veciam a tovarom s nadčasovým dizajnom a dobrou kvalitou.

 

4. Na svoje schránky dajme oznam, že nesúhlasíme s vhadzovaním nevyžiadanej pošty, reklamy a letákov.

 

5. Nekupujme zbytočne veci do zásoby. Nevytvárajte zbytočné zásoby, väčšinou i tak skončia v odpade. Ušetríme peniaze a nevyprodukujeme zbytočný odpad.

 

6. Keď sa chceme nejakej veci zbaviť, premyslime si, či naozaj prestala slúžiť svojmu účelu. Porozmýšľajme, či ju nie je možné opraviť, alebo obnoviť. Či nie je stále dobra a funkčná. Menej zbytočných nákupov, menej odpadu.

 

7. Nakupujme do svojej tašky, alebo koša. Používajme plátenné vrecká. Vyhýbajme sa igelitovým a mikroténovým taškám a vreckám. Hromadia v obrovských množstvách na skládkach a odpadoch. ZamysliMe sa nad tým, koľko takých tašiek a vreciek použijeme pri väčšom nákupe. A vynásobme to počtom nákupov za rok. Ešte raz vynásobme počtom domácností na Slovensku. A predstavme si kvantum zbytočného a škodlivého odpadu.

Hrôza!

8. Kupujme podľa možností so vlastných fliaš, napríklad mlieko. Používajme radšej vratné sklené fľaše, ako PET fľaše. Dajme prednosť väčším baleniam pre menšími.

 

9. Vyhýbajme sa tovarom, ktoré sú v nerecyklovateľných obaloch. Uprednostnime vážené suroviny pred balenými.

 

10. Čistiace a hygienické prostriedky používajme tak, že doplňujeme prázdny obal novým obsahom, ktorý kupujeme vo väčšom množstve. Nekupujme stále nový a nový prostriedok s novým obalom.

Strom Zdravia 2