Ako znížiť spotrebu elektrickej energie

Mnohí spotrebitelia si neuvedomujú, že veľká časť elektrických spotrebičov čerpá energiu i vtedy, keď ju nepoužívame.

Platí to predovšetkým pre spotrebiče, ktoré sú ovládané diaľkovými ovládačmi. Pozor na nabíjačky a adaptéry! Nepredpokladáme, že televízor, alebo domáce kino býva celý deň v prevádzke. Až na výnimky.. Ak použijeme predlžovačku s vypínačom, ušetríme za mesiac slušné množstvo energie. Energie, ktorá nám nepriniesla žiadny reálny efekt. Bola jednoducho spotrebovaná. Predlžovačka môže aktivovať všetky domáce prijímače už pri zapnutí televízora. Po jeho vypnutí sa automaticky odpoja všetky spotrebiče od energie. Je to ľahké a pohodlné. Úspora je rýchla a jednoduchá. Keď sme spomenuli nabíjačky a napájacie adaptéry, chceli sme upriamiť pozornosť na zásadný fakt. Tieto zariadenia nepatria do zásuvky. Majú sa z nej okamžite vybrať po skončení nabíjania. Tieto zariadenia čerpajú energiu nepretržite. Do steny dávajme len nabíjačku, ktorú používame a po nabití ju vyberme.

Kľúčovým faktorom, ktorý zásadne určuje celkovú spotrebu elektrickej energie každej domácnosti je osvetlenie.

V zimných a jesenných mesiacoch štatisticky takmer polovica spotrebovanej elektrickej energie ide na osvetlenie. To je veľmi významné číslo a dôležitý priestor na šetrenie s energiou. Čo z toho vyplýva ?

Čím úspornejšie svetelné zdroje používame, tým viac klesá spotreba elektrickej energie v domácnosti.

Samozrejme klesajú úmerne tomu i účty za elektrickú energiu. Prvým krokom by malo byť to, aby sme naozaj spoznali svoje skutočné potreby. Vyplývajú z toho skutočné nároky na spotrebu elektrickej energie. Ak býva jeden človek v dvojposchodovom dome a svieti naraz v troch izbách a reálne sa zdržuje len v jednej, bude to asi chyba. Keď niekto pozerá televízor, v druhej izbe má zapnutý počítač a v garáži mu hrá rádio, asi to nebude rozumné. Taký človek nerozmýšľa, nakladá ľahkomyseľne s energiou. Nemá úctu k prírode a k životu. Možno má prostriedky na hradenie účtov, ale určite nemá zodpovednosť.

Začnime so zdanlivou banalitou. Začnime so žiarovkami.

Ubezpečujeme všetkých, že to nie je banalita.

Zlikvidujme staré, obyčajné žiarovky. Inštalujme si halogénové. Osvetlenie je rovnaké, úspora až tretina elektrickej energie. Vynásobme počet žiaroviek v našom dome. Vynásobme počtom dní v roku. Výsledok? Slušné číslo.

Značkové kompaktné žiarovky ušetria až 70 %.

Určite sú drahšie, ale návratnosť je rýchla a vysoká. Príroda vám poďakuje. Potrebné sú kvalitné svietidlá. Vsaďme zásadne na kvalitu, lacné náhrady nedosahujú zďaleka uvedené parametre.

Zamyslime sa nad množstvom svietidiel, ktoré máme doma.

Naozaj sú všetky potrebné? Je to predovšetkým výzva pre užívateľov veľkých domov a bytov. Tieto priestory sú často vybavené veľkým množstvom svietidiel za účelom dosahovania vysokej intenzity a údajnej kvality osvetlenia. Nezodpovedá to väčšinou realite. Osvetlenie v týchto objektoch býva väčšinou predimenzované, neefektívne a neekologické. Niekedy stačia zmeny v interiéri, svetlá farba stien a podlahy. Vhodné interiérové farby pohltia menej osvetlenia ako tmavé a pastelové farby.

Strom Zdravia 2