Zelené strechy

Významný estetický prvok modernej a ekologickej architektúry.

Moderný trend súčastnosti. V mnohých krajinách Európy štandardné a obľúbené riešenie. Na Slovensku si pomaly získava miesto. Zelené strechy sú originálny a nevšedný prístup pri zastrešení rodinného, alebo bytového domu. Dominuje krásny a efektný vzhľad. Dominuje nevšedný zážitok a zaujímavá atmosféra. Ekonomické prínosy sú pritom nezanedbateľné. Predlžuje sa životnosť strešnej izolácie. Znižujú sa náklady na vykurovanie. Údržba strechy sa uľahčuje, náklady na údržbu klesajú. Určitou brzdou pri plánovaní a realizácii zelenej strechy je vysoká vstupná investícia. Náklady sa vrátia. Ekonomicky i emocionálne.  Ekonomicky v úsporách. Emocionálne v príjemnom pocite zo zelene v našom bezprostrednom okolí.

Zelená strecha je kontakt človeka s prírodou.

Zelené strechy podporujú zdravú klímu. Vegetácia zelenej strechy dokáže absorbovať až 80 % zrážkovej vody. To zabezpečuje v horúcich letných mesiacoch prirodzené zvlhčovanie vzduchu v priestoroch domu. Akustické vlastnosti zelenej strechy príjemne prekvapia každého užívateľa. Vegetácia zelenej strechy zadržiava prach a nečistoty. Zvyšuje tým kvalitu obytného priestoru. To všetko sú prínosy pre zdravie obyvateľov domu. Zelená strecha je zaujímavý nápad.

Zelená strecha je krok k ekologizácii a humanizácii našich domov.

Pozitívny krok k zvyšovaniu kvality života a bývania v mestách. Krok bližšie k prírode. Inšpirácia pre architektov. Výzva a príležitosť pre tých, ktorí si budujú svoje nové bývanie. Trochu viac zelene v našom živote. Trochu viac prírody pre náš každodenný život.

Strom Zdravia 2