Ochrana prírody

Príroda je pre človeka to najkrajšie a najzdravšie prostredie.

Nie každý to vie. Nie každý si to dostatočne uvedomuje. Pobyt v prírode dodáva pokoj a vnútornú harmóniu. Pobyt v prírode napĺňa dušu človeka vnútornou spokojnosťou. Príroda je jedným z najúčinnejších prostriedkov proti stresu. Ak si nájdeme cestu do prírody, vraciame sa do nášho najprirodzenejšieho prostredia. Pobyt v prírode je cesta k zdraviu. V prírode nachádzame úplne nové vnemy, ktoré v meste nenájdeme. Pre ľudí žijúcich v strese je príroda významným motivačným i regeneračným prostredím.

Pobyt v prírode býva väčšinou úzko spätý s voľným časom.

Je spojený s odpočinkom a relaxáciou. V spoločnosti, kde zohráva hlavnú úlohu produktivita, výkonnosť a flexibilita je pobyt v prírode správnym balzamom na dušu i zdravie. Pobyt v prírode nie je prepychom, ani premeškaným časom. Naopak ! Pobyt v prírode kompenzuje negatívne vplyvy, ktoré nám prináša pobyt v meste. Naše stresové zamestnanie, alebo komplikované a turbulentné vzťahy.

Pobyt v prírode s rodinou a blízkymi pomáha posilňovať rodinné väzby.

Je to čas na pokojnú komunikáciu. Čas spojený s krásnymi vnemami a príjemnými zážitkami z prírody. Dôležitá prevencia stresu. Veď práve zlé a narušené rodinné a partnerské vzťahy bývajú zdrojom silného stresu. Atmosféra v ktorej trávi rodina oddych v prírode je pozitívna, pokojná a  priateľská. Pri pobyte v prírode zabudneme na stresové momenty z práce i bežného života. Nemajú tam čo hľadať. Nenechajme si čas v prírode pokaziť stresovými náladami a negatívnymi myšlienkami.

Pobyt v prírode je spojený s celou škálou nádherných vnemov.

Vnemy vnímame očami, nosom, sluchom i celým telom. Krásne pohľady, príjemné vône, spev vtákov, pobyt na slnku a čerstvom zvuku sú darom prírody. Vyhľadávajme kontakt s prírodou vždy a všade ako je to možné. Príroda nás dokáže vždy dobre naladiť a vrátiť do života.

Strom Zdravia 2