Energetické triedy domov

Aktuálnym cieľom v súčasnom i budúcom období je a bude znižovanie spotreby energie.

Ceny energie rastú a v budúcnosti môže klesať ich reálna dostupnosť. Spotreba energie závisí od spôsobu výstavby a konkrétnych podmienok. Rozdiely sú individuálne. Klimatické podmienky nie sú všade rovnaké. Iné sú vo Vysokých Tatrách a iné v okolí Bratislavy. Spotrebu energie určuje i konkrétny typ a spôsob vykurovania. Kvalita zateplenia, vetranie, príprava teplej vody i celkové konštrukčné riešenie domu. Európsky parlament vydal v roku 2010 prepracované znenie smernice o energetickej hospodárnosti budov. Smernica od roku 2013 mala byť inplementovaná do právnych predpisov Slovenskej republiky. Na základe  stanovených energetických parametrov rozdeľujeme budovy do nasledovných kategórií :

Energeticky úsporná budova

Budova je navrhnutá na základe splnenia požiadaviek na tepelnotechnické energetické kritériá stavebných konštrukcií podľa STN 73 054-22002 pre obnovované budovy. Na hornej hranici triedy D.

Nízkoenergetická budova

Budova je navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie nebola vyššia ako minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť budovy, ktorou je horná hranica energetickej triedy B.

Ultranízkoenergetická budova

Budova je navrhnutá tak, aby maximálna spotreba tepla na vykurovanie nebola vyššia ako polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre hornú hranicu energetickej triedy B. Je určená energetickou triedou A.

Energeticky pasívna budova

Budova je konštrukčne navrhnutá ako veľmi tesná stavba, ktorej spotreba energie na vykurovanie nepresahuje 15 kWh / m2. Maximálna spotreba energie na prípravu teplej vody nepresahuje 40 kWh / m2. Celková primárna energia vrátane obnoviteľných zdrojov nie je vyššia ako 120kWh/m2. Podľa zohľadnení rôznych kategórií budovy ide o polovicu energetickej triedy A.

Energeticky nulová budova

Budova má nulovú spotrebu energie. Všetka spotrebovaná energia pochádza z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa nachádzajú priamo v mieste stavby.

Strom Zdravia 2