Čistá voda

Voda je najdôležitejšie a nenahraditeľné médium, bez ktorého nemôže existovať Zem, ani samotný život.

Hodnota a význam vody sú nevyčísliteľné. Predsa s vodou nezodpovedne plytváme. Akoby sme boli hluchí a slepí. Nerozumieme, alebo nechceme pochopiť základnú rovnicu života. Stále a stále sa stretávame s nezodpovedným a trestuhodným prístupom k vzácnej a nenahraditeľnej tekutine. Akoby sme strácali zodpovednosť za seba, za svoje deti a život na Zemi. Každý z nás je zodpovedný. Každý nesie malý diel zodpovednosti. Zodpovednosti, aby i nasledujúce generácie mali prístup k zdravej a čistej vode. Aby mali dostatok vody pre život. Šetrenie s vodou nie je pre človeka nič ťažké, ani zložité. Každý potrebuje vodu.

Naučme sa myslieť ekologicky a zodpovedne. Pomôžeme prírode a ušetríme i vlastné prostriedky.

Každá kvapka vody má svoju hodnotu. Každá kvapka vody má význam. Každá kvapka sa počíta. Každá ušetrená kvapka vody znamená reálny prínos pre život a prírodu. Našťastie na Slovensku nepociťujeme reálny nedostatok vody. Máme veľké šťastie a veľký dar prírody. Nie každý človek na zemeguli má takéto šťastie. Prístup k čistej vode je v mnohých oblastiach sveta luxusom. Mnoho detí v Afrike nemá prístup k čistej vode. V mnohých krajinách sveta sa zásobovanie vodou stáva stále ťažším a zložitejším problémom. Zdrojov kvalitnej a čistej vody ubúda. Stále viac ľudí trpí smädom a nedostatkom vody. V každej domácnosti sa spotrebuje ročne veľké množstvo vody. Vodu potrebujeme nielen na pitie a varenie, ale i na pranie a čistenie. Na kúpanie a umývanie. Bez vody si nevieme predstaviť používanie toaliet a udržiavanie osobnej hygieny. Veľké množstvo vody spotrebujú rôzne domáce prístroje a spotrebiče. Veľké množstvo vody spotrebujeme pri polievaní záhrad a používaní domácich bazénov. Veľa vody sa stráca poškodením a netesnosťami vodovodných sietí a rozvodov. Straty sú nielen ekonomické, ale i ekologické.

Povinnosťou zodpovedného človeka pri používaní vody je predovšetkým šetrnosť !

Zem nie je nevyčerpateľná. Aj zdroje Zeme majú svoje hranice. Naplniť tieto ciele znamená osvojiť si základné pravidlá každodenného nakladania a manipulovania s vodou, ktoré zamedzia nehospodárnemu nakladaniu s vodou. Plytvaniu s vodou a zbytočným a nezodpovedným stratám. Máme dosť možností. Máme dnes k dispozícii technické možnosti a technológie, ktoré nám umožňujú rozumne a zodpovedne narábať a hospodáriť s vodou. Ale nie je to len o technológiách. Je to o našej zodpovednosti a o našom zdravom rozume. Žiadna technika nám nepomôže kým nenájdeme v sebe prirodzenú potrebu, zodpovednosť a motiváciu k šetrnému a citlivému nakladaniu s touto drahocennou tekutinou.

Strom Zdravia 2