Ako stavať živé ploty

Živé ploty tvoria prirodzenú hranicu priestorov a pozemkov, ktoré chceme oddeliť a ohraničiť od okolia.

Predstavujú peknú a prirodzenú alternatívu plotov a múrov. Nahrádzajú murivo, pletivo, či iné materiály. Živé ploty nás dokážu nenásilne oddeliť od susedov. Vytvoriť a zachovať súkromie. Dokážu nás ochrániť od vetra, dažďa i snehu a vytvoriť prirodzenú bariéru pred hlukom a prachom. Živé ploty sú funkčné i estetické. Sú dôležitým o obohacujúcim prvkom záhrady. Plnia teda funkčnú, ochrannú i estetickú úlohu. Živé ploty delíme na prirodzené, divo rastúce a pestované, kultivované živé ploty.

Prirodzené, divo rastúce živé ploty sa hodia skôr do vidieckych záhrad a dedinského prostredia.

Dobre a prirodzene sa prispôsobujú tunajšej flóre. Nenarušujú kolorit krajiny a organicky zapadajú do prostredia. Splývajú s okolitou krajinou a nenarušujú celkový ráz vidieckeho priestoru. Tieto živé ploty sú najčastejšie tvorené kvitnúcimi a plodiacimi rastlinami. Ich vhodná a premyslená kombinácia vytvára počas celého vegetačného obdobia zaujímavé farebné variácie. Najčastejšie sa používa dulovec, tavoľník, alebo zlatovka.

Pestované a kultivované živé ploty sú určené do mestských záhrad a urbanizovaného prostredia.

Sú veľmi príjemným a estetickým doplnkom mestských aglomerácií. Svojou formou a architektúrou dopĺňajú prostredie. Sú vytvárané cielene, systematicky s dôrazom na estetickú stránku a možnosť ich kontinuálnej údržby. Využívajú sa väčšinou rastliny s pomalším rastom. Najviac sa využívajú tuje, tis, cypruštek, alebo santolina.

Ako všetko v živote, tak i živý plot by mal mať svoju koncepciu.

Rozhodnúť sa, aký typ živého plota je vhodný pre danú lokalitu. Či prirodzený, či pestovaný ? Akú má mať účel, aké sú možnosti na jeho kultivovanie a udržiavanie ? V prípade nejasností je dobré obrátiť sa na odborníka. Nie je správne a racionálne postupovať živelne. Výber rastlín, ich kombinácie a spôsob sadenia a údržby si vyžaduje odborný pohľad a posúdenie. Starostlivosť o živé ploty začína už pri ich výsadbe. Vysádzanie rastlín má svoj systém a svoje pravidlá. Starostlivosť o živé ploty je kontinuálna. Závisí od veľkosti a typu živého plota.

Strom Zdravia 2