Hybridné autá

Vysoké ceny pohonných látok a klesajúce zásoby fosílnych palív vo svete i zhoršujúce sa životné prostredie motivujú producentov automobilov k hľadaniu nových možností a technológií.

Je to výzva a príležitosť. Produkovať kvalitné, inovatívne a pritom úsporné  modely nových automobilov. Vyrábať autá priateľské k prírode a životnému prostrediu. Dostupné čo najväčšiemu počtu zákazníkov. Bez kompromisov, týkajúcich sa kvality, výkonu a pohodlia pre zákazníka.

Hybridné technológie sú razantným krokom k naplneniu ambiciózneho cieľa.

Hybridné technológie prešli v posledných rokoch rýchlym a dynamickým vývojom. Predovšetkým japonské automobilky sú na tomto poli veľmi aktívne. Lídrom vo vývoji a realizácii týchto technológii je najväčší japonský výrobca áut, koncern Toyota. Táto spoločnosť priviedla v posledných rokoch na trh niekoľko zaujímavých a inovatívnych modelov, ktoré postupne úplne menia filozofiu prístupu vo vzťahu automobilov k životnému prostrediu. Toyota a jej luxusná divízia Lexus ponúkajú niekoľko modelov áut, plne využívajúcich túto pokrokovú technológiu.  Autá predstavujú správny a reálny krok ku každodennej  ochrane životného prostredia. Ceny týchto automobilov sa začínajú viac  približovať reálnym možnostiam väčšiny zákazníkov. Sú prístupné stále širšiemu počtu zákazníkov. To vytvára dobré predpoklady na ďalšie postupné rozširovanie počtu hybridných áut na našich cestách. Hybridné autá sa tešia stále väčšej obľube medzi zákazníkmi.

Cieľom je kvalitné a spoľahlivé auto a zároveň čo najmenšia záťaž pre životné prostredie.

Múdry a ušľachtilý cieľ. Jazda s hybridným autom prináša jazdu s úžasným výkonom a s prvotriednou hospodárnosťou. Mimoriadne nízka spotreba paliva a nízke hodnoty emisií CO2  sú výsledkom vyspelej hybridnej technológie. Toyota vyvinula technológiu Hybrid Synergy Drive. To je v súčastnosti najvyspelejšia hybridná technológia používaná na svete. Technológia Hybrid Synergy Drive predstavuje najúčinnejšiu sériovo vyrábanú pohonnú jednotku, ktorá je schopná rekuperovať maximum inak nevyužitej energie. Systém je vôbec najvšestrannejší. Využíva oddelený elektromotor a generátor. Generátor, elektromotor a benzínový motor sa môžu počas jazdy voľne kombinovať, aby prevádzka auta bola čo najviac efektívna a zaručovala maximálny vývoj s čo najväčšou úsporou paliva a energie. Systém umožňuje pohon výhradne na rekuperovanú elektrickú energiu, ktorá by sa za iných okolností strácala úplne nevyužitá. Priamym benefitom je nižšia spotreba paliva a nižšie emisie. Fáza jazdy na elektrický pohon znamená úplne tichú jazdu, nulové emisie a ani kvapku paliva.

Výsledkom je maximálne hospodárna jazda.

Dôležité, že to technológia, ktorá je dnes reálne dostupná širokému počtu zákazníkov. Na ceste k dokonalému ekologickému vozidlu a minimom emisií Toyota vytvorila svoj vlastný ekologický hodnotiaci systém, ECOVAS.  Predstavuje je to komplexnú metódu a systém pre hodnotenie celého životného cyklu vozidla z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

Strom Zdravia 2