Kvalita vody

Najzdravším, najprirodzenejším a najvhodnejším nápojom pre ľudský organizmus je čistá, číra a zdravá voda.

Žiadny iný nápoj nemôže mať ambíciu, aby ohrozil toto prvenstvo. Predovšetkým čistá voda. Keď hovoríme o čistej vode, máme na mysli zdravú vodu, ktorá neobsahuje žiadne škodlivé látky. Voda, ktorá neobsahuje baktérie, parazity, či vírusy.Všetci si uvedomujeme význam zdravia pre život každého z nás. Zdravie je základom šťastia a spokojnosti.

Nesmieme zabúdať na rozhodujúcu zložku zdravia : ZDRAVÁ VODA !

Máme šťastie, že žijeme v krajine, kde je dostatok pitnej vody. Aspoň zatiaľ.. Ochrana vody a zdrojov vody je preto absolútnou prioritou, aby budúce generácie mali zabezpečený prístup k zdravej vode.

Zdravá voda má svoje parametre :

má antioxidačné, baktericídne a stimulačné vlastnosti

harmonizuje organizmus, posilňuje imunitu a zlepšuje telesnú i duševnú kondíciu

je vhodná na trvalý pitný režim, prípravu nápojov a jedál

je bioenergeticky bohatá a obsahuje maximálne množstvo vitálnej energie

jej zloženie a fyzikálna štruktúra je blízka prirodzeným ľudským tekutinám

Napriek tomu, že u nás platia prísne pravidlá a zákony kvality a ochrany vody, voda sa dostáva k spotrebiteľovi kilometrami vodovodných rozvodov.

Stav týchto rozvodom nemusí byť vždy bezchybný a stopercentne udržiavaný. Trpí tak kvalita vody. Kvalitná pitná voda je tým vystavená vplyvu nežiaducich vonkajších faktorov. Na to, aby nedochádzalo ku kontaminácii pitnej vody baktériami, či vírusmi, do vody sa musí pridávať chlór. Riešením je filtrácia vody. Filtrácia vody priamo u konečného spotrebiteľa, filtrácia doma. Filtračné systémy sú založené na najmodernejších technológiách.

Cieľom filtrácie je zbaviť vodu nežiaducich elementov :

zbaviť vodu chlóru

dusičnanov a ťažkých kovov

baktérií, vírusov, herbicídov a pesticídov

zákalu, nečistôt a sedimentov

zmäkčiť vodu

Máme k dispozícii viaceré moderné a efektívne systémy na filtráciu vody.

Možnosti na zabezpečenie vody vysokej kvality pre našu domácnosť. Kvalitná a čistá voda je hodnota, do ktorej sa oplatí investovať. Kvalitná a zdravá voda je hodnota, ktorej sa oplatí venovať pozornosť. Voda bude stále nenahraditeľnou súčasťou každodenného života.

Strom Zdravia 2