Teplá voda je tiež voda !

Na Slovensku približne tretinu spotreby energie v bytových domoch tvorí spotreba teplej vody. Šetrenie s teplou vodou zostáva dôležitou ekonomickou a ekologickou výzvou.

Šetrenie teplej vody začína izolovaním jej rozvodov, pokračuje aplikáciou zmiešavacích batérií. Nasleduje metodika a spôsob umývania a kúpania. Sprchovania a použitia spotrebičov. Prietokové ohrievače vody, používané v kúpeľniach sú považované za vysoko efektívne z dôvodu, že zohrievajú také množstvo vody, koľko práve potrebujeme. Zohrievajú vodu veľmi rýchlo, takmer okamžite. Teplá voda tečie hneď po otvorení kohútika. Teplota vody zostáva stále konštantná. Moderné a vysoko sofistikované ohrievače majú zároveň i plynulú reguláciu horáka, ktorá sa prispôsobuje prietoku vody.

Pre viacčlenné rodiny sú vysoko efektívne a hospodárne zásobníkové ohrievače vody.

Ich princípom je zohriatie vody vopred a jej následné uskladnenie v zásobníku. Pri pustení vody, alebo pri poklese jej teploty vodu dohrejú pri minimálnej energetickej spotrebe. Dokážu efektívne a hospodárne pokryť i vysokú jednorazovú spotrebu vody. Veľkosť zásobníkového ohrievača by mala zodpovedať počtu osôb v domácnosti a dĺžke rozvodu do jednotlivých miestností. To je základný predpoklad pre správny výber vhodného zásobníkového ohrievača. Správna a optimálna veľkosť zásobníkového ohrievača je dôležitá. Pri predimenzovanom bojleri dochádza k zbytočnému zvyšovaniu nákladov na prípravu vody, ktorá nie je aktuálne spotrebovaná.

S kvalitatívnymi parametrami úzko súvisí kvalitná tepelná izolácia.

Má na svedomí rýchlosť chladenia vody. Ukazovateľom kvality bojlera je koeficient merných tepelných strát. Čím je koeficient nižší, tým je ohrievač kvalitnejší. Ak chceme čo najviac eliminovať tepelné straty, umiestňujme bojler čo najbližšie k miestu spotreby.

Strom Zdravia 2