Sviatok vody

Voda je úplný základ života.

Voda si zaslúži našu úctu a pozornosť. Svetový deň vody je sviatok, ktorý nám pripomína význam vody pre život na Zemi. Dátum 22.marec je deň, kedy si pripomíname túto skutočnosť. Svetový deň vody je príležitosťou na zamyslenie. Zamyslenie nad našou zodpovednosťou. Nad naším zdravým rozumom a vzťahom k drahocennej tekutine. Veľká časť sveta trpí nedostatkom vody. Takých oblastí neustále pribúda. Voda sa stáva strategickou surovinou. Bez vody nie je život. Človek vydrží bez vody iba niekoľko dní. Oveľa menej, ako bez jedla. Bez vody nie je budúcnosť. Ochrana vody a úcta k vode naberá stále väčší význam, dôležitosť i aktuálnosť. Sviatok vody si pripomíname od roku 1993. OSN vyzvala tento deň členské štáty o implementáciu dokumentu o Ochrane kvality a zásob sladkovodných zdrojov. Zásoby vody nie sú nekonečné. Zásoby pitnej vody nie sú neobmedzené.

Svetový deň vody je sviatok života na Zemi.

Svetový deň vody nie je len sviatok. Tento deň má i svoje ciele a stratégie. Pripomína dôležitosť partnerstva medzi krajinami, súkromnými spoločnosťami, samosprávami, neziskovými organizáciami i jednotlivými ľuďmi pri ochrane vody a vodných zdrojov. Základom je objektívne a zodpovedné informovanie verejnosti o problematike vody a jej ochrany. Zlepšenie širokého povedomia v tejto dôležitej otázke. Organizovanie kampaní s cieľom informovať verejnosť o význame vody. Upozorňovať na problémy a spoločne hľadať riešenia a východiská. Ochrana vody nie je len záležitosť vlády a ekologických aktivistov.

Ochrana vody sa týka každého !

Široká spolupráca a spoluúčasť je nevyhnutná. Zlepšenie povedomia v tejto otázke je rozhodujúca cesta k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov. Začať treba už od detí a mládeže. Deti a mládež sú budúcnosť. Majú budúcnosť vo svojich rukách. Bez vody nebude žiadna budúcnosť. Nedostatok pitnej vody negatívne zmení a ovplyvní život v budúcnosti. Ochrana vody a životného prostredia je rozhodujúca otázka budúcnosti. Je to výzva pre všetkých rozumných a zodpovedných ľudí. Sviatok vody by nám to mal pripomenúť.

Strom Zdravia 2