Energia zo Slnka

Slnko je najväčší potenciálny zdroj obnoviteľnej energie, ktorú má Zem k dispozícii.

Na úvod niekoľko zaujímavých čísel. Kvantum slnečnej energie, ktoré dopadne denne na Zem predstavuje približne 15 000 násobok energie, aké spotrebuje denne celé ľudstvo. Nepredstaviteľné množstvo. Nepredstaviteľná rezerva a obrovský potenciálny zdroj energie pre našu planétu.

Potenciál slnečnej energie je málo využitý. Slnko predstavuje obrovský zdroj energie.

Termické solárne kolektory dokážu premeniť slnečnú energiu na teplo. Dôvodom využívania tohto zdroja energie je jeho ekologická hodnota. Systém využívania solárnej energie je technologicky čistý. Bez produkcie CO2. Nemá žiadny priamy a negatívny vplyv na okolie a prírodu. Solárna energia nie je závislá od dovozov fosílnych palív. Nie je závislá od klesajúcich zásob fosílnych palív vo svete.

Inštalácia kolektorov a solárneho systému je investícia, ktorá prináša veľa priamych a nepriamych výhod.

Slnečné kolektory sa najčastejšie využívajú na prípravu teplej úžitkovej vody, na vykurovanie skleníkov a bazénov. Tu je ich účinnosť veľmi vysoká. Niekedy až 70 %. Pri vykurovaní objektov sa percent znižuje na 30-40 % z celkového objemu energie. V závislosti od typu budovy a jej termoizolačných vlastností a parametrov.

Technicky sa najčastejšie využívajú dva druhy slnečných kolektorov.

Ploché a rúrové.

Solárny systém nie sú len samotné kolektory. Sú to i ďalšie prídavné technické zariadenia. Cirkulačné jednotky, zásobníky teplej vody, spájacie potrubia a regulačné jednotky. To všetko spolu s inštalačným materiálom a nákladmi na vlastnú inštaláciu predstavujú celkovú investičnú náročnosť zavedenia solárneho systému.

Solárny systém je nenáročný z hľadiska prevádzky a údržby.

Životnosť solárnych systémov je vysoká. Výrobcovia hovoria o 30 ročnej bezproblémovej prevádzke celého zariadenia. Solárny systém môže zabezpečiť až 30 % ročnej energetickej spotreby dobre izolovaného a nízkoteplotným vykurovacím systémom vybaveného objektu. Solárne zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody je možné inštalovať prakticky na všetky rodinné domy bez ohľadu na typ domu a jej orientáciu.

Možnosti využitia solárnej energie určuje množstvo reálne dopadajúceho slnečného žiarenia.

Z toho logicky vyplýva, že najlepšie prirodzené podmienky na využívanie slnečnej energie majú krajiny s teplým tropickým, alebo subtropickým prostredím. Paradoxom je, že tieto krajiny majú oveľa nižšiu celkovú spotrebu energie v porovnaní s inými krajinami. Potreba vykurovania je tam podstatne nižšia. Využívanie solárnej energie má význam a zmysel i v chladnejších a severnejších krajinách. Slovensko nie je výnimkou. Potenciál využitia slnečnej energie nie je na Slovensku zďaleka na dostatočnej úrovni. Rezervy sú obrovské. Možnosti veľké a benefity významné. Ekonomické i ekologické. Využitie slnečnej energie predstavuje veľkú príležitosť a výzvu do budúcnosti.

Strom Zdravia 2