Energeticky úsporný dom

Ak hovoríme o energeticky úspornom dome, hovoríme tak o forme nízkoenergetického bývania.

Energeticky úsporný a pasívny dom môže znížiť reálnu spotrebu energie na vykurovanie až o 70 % a spotrebu energie na prípravu teplej úžitkovej a pitnej vody až o 40 %. Čísla jesne dokumentujú významné nákladové úspory, ktoré tento typ bývania poskytuje. Vo svete existujú dnes formy nízkoenergetického bývania s prakticky nulovými emisiami CO2.

Základom realizácie skutočne energeticky úsporného domu je jeho samotný projekt.

Projekt musí v sebe racionálne a efektívne integrovať technické, energetické, stavebné, ale i zdravotné hľadiská. Vyžaduje úzku a intenzívnu spoluprácu mnohých špecialistov. Špecialistov na vykurovanie, na vnútorné inštalácie. Špecialistov na strechy, okná a elektrické zariadenia.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto domov je vetrací systém.

Riadené vetranie nie je klimatizácia. Centrálnou vetracou jednotkou sa do vnútorného priestoru púšťa čistý prefiltrovaný vzduch a do vonkajšieho priestoru sa odvádza opotrebovaný vzduch spolu s prebytočnou vlhkosťou. Ak chceme dosiahnuť zvýšenie reálnych úspor tepla, systém môže byť doplnený o takzvanú rekuperáciu. Rekuperácia je spätné vychytávanie tepla z odvádzaného vzduchu. Dá sa tak dosiahnuť vysoký stupeň efektivity celého systému, spojený s významnými energetickými a finančnými úsporami.

Teplovzdušné vykurovanie je vysokoefektívna forma tepelného hospodárstva úsporného domu.

Princípom je spojenie vetrania a vykurovania do jedného, komplexného systému. Výkonnosť tohto systému je dimenzovaná reálnymi potrebami konkrétneho domu. Dimenzovaná v závislosti od podlahovej plochy, počtu izieb a množstva osôb, ktoré daný priestor obývajú. Prerušenie, alebo vypnutie systému riadeného vetrania nemá podstatný vplyv na reálne užívanie domu. Systém slúži na zvýšenie efektivity a zníženie energetickej a finančnej náročnosti domu. V energeticky úsporných domoch sa často inštalujú i záložné zdroje tepla. Napríklad na biomasu. Veľkým benefitom energeticky úsporného domu je jeho krízová bezpečnosť. V prípade výpadku štandardných foriem vykurovania, alebo v prípade náhleho výpadku elektrického prúdu systém dokáže dlhodobo udržovať vnútornú teplotu v dome nad 10 stupňov Celsia. Dokonca i v mrazivom zimnom počasí.

Vo všeobecnosti platí :  nízkoenergetické úsporné domy majú nízku spotrebu energie.

Nemalou mierou môžu k celkovej energetickej hospodárnosti domu prispieť i solárne panely. Domáce spotrebiče svojou prevádzkovou produkciou tepla treba tiež zakalkulovať do celkového energetického rozpočtu domu. Ako pri iných domoch, tak i tu platí pravidlo. Potrebné je eliminovať možné tepelné úniky.

Systém nízkoenergetického bývania si vyžaduje kvalitné projektové , energetické a technické riešenia.

Vyžaduje dôkladnú prípravu a spoluprácu všetkých zainteresovaných odborníkov. Stavba domu je dlhodobá, často celoživotná investícia. Stojí za to, venovať jeho príprave náležitú pozornosť i dostatočný čas. Odmenou bude kvalitné, príjemné a finančne efektívne bývanie s mnohými prínosmi pre jeho obyvateľov i životné prostredie.

Strom Zdravia 2