Voda a energia

U dospelého človeka tvorí voda 65 až 75 percent hmotnosti tela, teda približne dve tretiny tela.

Samotný tento údaj podčiarkuje význam vody pre život a existenciu človeka. U detí a novorodencov je tento pomer ešte vyšší. Voda má pre život a funkciu organizmu absolútne nezastupiteľnú a nenahraditeľnú úlohu. Bez vody by neexistoval život.

Voda a kyslík sú dve nevyhnutné zložky života.

Voda je nevyhnutná pri trávení a metabolizme, pri regulácii telesnej teploty, pri vylučovaní odpadových látok z tela, pre transport kyslíka a živín k tkanivám a bunkám. Voda je základom cirkulácie krvi, krvného behu, voda chráni, spája a integruje tkanivá a orgány ľudského tela. Bez jedla môžeme prežiť týždne, dokonca i mesiace, ale bez vody iba niekoľko dní. Každý proces v organizme prebieha vo vodnom prostredí, deficit vody paralyzuje činnosť tkanív, orgánov i celého tela. Dospelí ľudia bez výraznej fyzickej aktivity potrebujú denne minimálne 2,5 l  vody, čo je ekvivalent približne 35 ml vody na 1 kg telesnej hmotnosti. U detí je táto potreba ešte vyššia. Ak je prítomná fyzická aktivita, potreba príjmu vody sa tomu úmerne zvyšuje. To platí pre deti i dospelých.

Čím je fyzická aktivita dlhšia a intenzívnejšia, tým stúpa spotreby vody v organizme.

Potrebu vody výrazne ovplyvňuje i teplota vonkajšieho prostredia. Pri vysokých vonkajších teplotách dochádza k zvýšeným stratám vody potením a výmenou s vonkajším okolím. To treba mať na zreteli hlavne v letných mesiacoch, v horúčavách, na dovolenkách, pri dlhšom pobyte v priestoroch s vyššou teplotou vzduchu. Straty vody sa zvyšujú, potreba príjmu vody stúpa.

Platí, že množstvo tekutín, ich zloženie a pitný režim sú u každého človeka individuálne.

Podľa jeho potrieb, veku, stavu a nárokov. Viac tekutín a prísnejšie dodržiavanie pitného režimu je nevyhnutné pri infekčných ochoreniach, pri užívaní niektorých liekov, pri niektorých metabolických, obličkových a endokrinologických ochoreniach.

Osobitou skupinou sú deti, ktoré majú vyššiu bazálnu potrebu vody.

A samozrejme starí ľudia, ktorí sú veľmi náchylní na vznik dehydratácie t.j. / nedostatku vody /, hlavne v lete a pri užívaní liekov. U starých ľudí je výrazne oslabený pocit smädu, preto často neprijímajú dostatočné množstvo tekutín. Ako sme už spomenuli voda tvorí približne tretinu z telesnej hmotnosti človeka. Obézni ľudia majú tento pomer nižší, majú väčší objem tukového tkaniva, ktoré je pomerne chudobné na vodu, voda tvorí približne 20 percent tukového tkaniva. Oproti tomu štíhli ľudia s vyšším podielom svalovej hmoty, ktorá obsahuje až 75 percent vody, majú tento pomer vyšší. Voda je výrazne zastúpená v srdcovom svale, viac ako 80 percent. V krvi je viac ako 85 percent vody, mozog obsahuje okolo 70 percent vody. Ale napríklad kosti len asi 20 percent. Dostatočný denný príjem vody, alebo inak hydratácia je pre život a fungovanie ľudského organizmu nenahraditeľná. Zanedbanie, alebo podcenenie vedie k deficitu vody v organizme. Telo na tento deficit pomerne rýchlo reaguje.

Situácia, kedy telo trpí nedostatkom vody sa nazýva dehydratácia.

Pre zdravý život človeka je najvhodnejšia postupná a systematická hydratácia, rozdelená počas dňa na niekoľko častí. Nie je vhodné jednorazové vypitie veľkého objemu tekutín! Neorientujme sa striktne podľa pocitu smädu, nie je to jediný ukazovateľ, môže nás zradiť.

Buďme teda opatrní a kontrolujme si dostatočný príjem tekutín počas každého dňa!

 

 

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií z tohto webu na váš email raz do týždňa.
Služba je bezplatná a môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Strom Zdravia 2

Tento web pripravuje MUDr.Michal Šarafín. Ponuka reklamného priestoru na webe.

Ilustračné obrázky dreamstime.com

Strom zdravia e-mailom

Prihláste si zasielanie zaujímavých informácií na váš email raz do týždňa.

  • Inšpiratívne témy o zdraví.
  • Námety pre lepší životný štýl.
  • Tipy na zaujímavé články.
Zatvoriť toto okno

Stačí zadať e-mailovú adresu

Vložte svoj e-mail a za chvíľu dostanete kontrolný majl. Potom každý týždeň dostanete jeden tip.