Škola dýchania pri CHOCHP

Dýchať vieme všetci. Dýchame však správne ? Pacienti s CHOCHP by mali venovať otázke svojho dýchania prioritnú pozornosť.

Chronická obštrukčná choroba pľúc je chronické a progredujúce ochorenie dýchacieho systému. Vyžaduje si komplexnú a systematické liečbu. Jedným zo základných kameňov komplexnej liečby je i správne dýchanie.Správna mechanika dýchania je dôležitá pre každého človeka. Pre pacienta s CHOCHP je však zvlášť dôležitá. Pacienti s CHOCHP trpia často dýchavicou. Tá je spôsobená zúžením priedušiek. Najmenšie priedušky sa pri výdychu predčasne zatvárajú. Výsledkom je, že pacient viac vdýchne ako vydýchne. Tým pádom sa vzduch hromadí v pľúcach. Hrudník sa fixuje v takzvanej nádychovej polohe. Odborníci to nazývajú ako hyperinflácia.

Inspiračné postavenie hrudníka sa prejavuje dušnosťou.

Dušnosť sa prejavuje predovštekým pri námahe. Často stačí len malá, alebo minimálna námaha a pocit dušnosti sa zhoršuje. Dušnosť sa môže zhoršiť námahou, ale napríklad i stresom. Vtedy pacient dýcha rýchlo, povrchne a neefektívne. Predýcha síce väčší objem vzduchu, no prísun kyslíka sa reálne znižuje. Dýchanie a výmena plynov v pľúcach sa neefektívna a nedostatočná. Pacient má pocit dušnosti, ten sa môže časom a progresiou ochorenia stále zhoršovať. Pocit dušnosti veľmi nepríjemne a negatívne ovplyvňuje kvalitu života. Pocit nedostatku vzduchu pacient znáša subjektívne veľmi zle. Dlhodobo nedostatočný prísun kyslíka spôsobuje poškodenie orgánov a tým zhoršovanie celkového zdravotného stavu pacienta.

Pacient sa vyhýba námahe a fyzickej aktivite. Jeho výkonnosť klesá a priebeh ochorenia sa zhoršuje.

Vzniká patologická špirála. Pacient sa vyhýba námahe, ktorá mu prináša nepríjemný pocit dušnosti. Stále menej sa hýbe. Stráca výkonnosť a potrebnú telesnú aktivitu. Problémy sa postupne zhoršujú. Subjektívne i objektívne. Pacient s CHOCHP potrebuje správne a efektívne dýchať, aby dokázal tolerovať určitý potrebný objem fyzickej námahy, ktorú potrebuje na udržanie svojej fyzickej aktivity a výkonnosti.

Škola dýchania učí pacienta správnym technikám dýchania a správnym polohám pri dýchaní.

Základom správneho dýchania je správne využitie najväčšieho dýchacieho svalu a tým je bránica. Použitie bránice je základom takzvaného brušného dýchania. Cieľom správneho dýchania je pomôcť pacientovi s dušnosťou a nedostatkom vzduchu. Cieľom je zlepšiť priebeh a prognózu ochorenia a predchádzať exacerbáciám ochorenia.

Odborníci naučia pacienta správnej polohe a technike dýchania.

Máme k dispozícii mnoho efektívnych metód. Napríklad správne bránicové dýchanie, metódu zadržiavania dychu. Dýchanie so zašpúlenými perami. Alebo takzvané bočné rebrové dýchanie. Odborníci naučia pacienta i správnej polohe tela pri dýchaní, ktorá dokáže zlepšiť pocit dušnosti a tým i celkový komfort pacienta. Mnoho z týchto metód sa nájsť na internete s podrobným grafickým popisom a vysvetlením. Aplikácia správneho dýchania môže pacientovi s CHOCHP pomôcť lepšie a efektívne dýchať a tým i lepšie znášať ochorenie.

Strom Zdravia 2