Alergická nádcha

Nádchu všetci dôverne poznáme

Pokiaľ sa vyskytne sporadicky raz do roka, neprikladáme jej veľký význam. Tak ako prišla, tak odíde. Trvá väčšinou pár dní. Kúpime si v lekárni kvapky do nosa a nádcha je vyriešená.  Pozrime sa na nádchu trochu bližšie. Veď je to jedno z najčastejších ochorení. Jej pôvod môže byť rôzny. Určite prevažujú nádchy ako súčasť bežných respiračných infekcií. Nádcha sprevádza chrípky i prechladnutia. Pôvod nádchy nemusí byť vždy infekčný. Alergická nádcha je primárne neinfekčné ochorenia. A predsa je to dnes už globálny problém. Postihuje takmer tretinu detskej populácie.

Alergická nádcha je zápalové ochorenie nosovej sliznice, ktoré vzniká pôsobením alergénov.

Predovšetkým inhalačných alergénov. Základom alergickej nádchy je alergický zápal. Tento zápal je sprostredkovaný špecifickými protilátkami triedy IgE. V literatúre nájdeme viacero tried a klasifikácií alergickej nádchy. Najzaužívanejšou klasifikáciou je rozdelenie alergickej nádchy na sezónnu a celoročnú alergickú nádchu. Odborníci dnes namietajú toto delenie. Vo verejnosti je toto rozdelenie stále pevne zakorenené. Sezónna alergická nádcha trvá krátke obdobie počas vegetačného obdobia pôsobiacich alergénov. Pokiaľ trvá dlhšie ako 4 týždne, začíname už hovoriť o celoročnej alergickej nádche. Slovo celoročná treba brať s istou rezervou, vyjadruje skôr chronicitu a perzistenciu alergickej nádchy. Podľa klinických príznakov odborníci rozdeľujú alergickú nádchu na miernu, stredne ťažkú až závažnú.

Základnými príznakmi alergickej nádchy je kýchanie, upchatý nos, svrbenie z nosa, tvorba hlienov a výtok z nosa.

Nos je upchatý, sliznica produkuje veľké množstvo hlienov. V mnohých prípadoch sa pridružuje i zápalové postihnutie okolitých orgánov. Zápal hrdla, uší, či upchatie Eustachovej trubice. Alergická nádcha je chronické a recidivujúce zápalové ochorenie nosovej sliznice a horných dýchacích ciest. Vyžaduje vo väčšine prípadov správnu a účinnú liečbu.

Alergická nádcha je významným rizikovým faktorom pre neskorší vznik alergickej bronchiálnej astmy !

Toto riziko je u ľudí s alergickou niekoľkonásobne zvýšené. Alergická nádcha nevedie väčšinou k práceneschopnosti ani invalidite. No, astma je už niečo iné. Alergická nádcha skôr znižuje kvalitu života a celkovú výkonnosť pacienta. Následky sú preto skôr nepriame. Astma už predstavuje celoživotné závažné ochorenie s množstvom zdravotných rizík a komplikácií.

Liečba alergickej nádchy je dlhodobá, komplexná a systematická.

Patrí do rúk lekárov. Liečbu a diagnostiku zabezpečujú alergológovia. Ľahšie a sezónne formy liečia i všeobecní lekári a pediatri. Základným nefarmakologickým preventívnym i liečebným opatrením je eliminovať pôsobenie vyvolávajúcich alergénov. Jednoducho povedané, vyhýbanie sa alergénom ako sa len dá a ako je len možné. Na liečbu alergickej nádchy sa používajú H1 antihistaminiká, nosové kortikoidy a kromóny. Stále viac sa uplatňuje i imunoterapia, čiže špecifická alergénová vakcinácia.

Strom Zdravia 2