Astma bronchiale

Astma je chronické prieduškové ochorenie.

Prejavuje sa záchvatmi dušnosti, ktoré sú spôsobené prechodným zúžením priedušiek. Zúženie znamená prekážku prúdenia vzduchu v dýchacích cestách. Výsledkom tohto mechanizmu je astmatický záchvat. Astmatický záchvat je akútna zdravotná príhoda charakterizovaná poruchou výmeny plynov v pľúcach, sprevádzaná dramatickými subjektívnym prejavmi. Podkladom pre rozvoj astmy bronchiale je dlhodobý zápal dýchacích ciest s vysokou citlivosťou na dráždivé podnety. Tieto podnety sú spúšťačmi astmatickej reakcie.

Táto vysoká citlivosť priedušiek sa nazýva hyperaktivita.

Astma bronchiale je chronické ochorenie s veľkými individuálnymi rozdielmi v priebehu a prejavoch choroby. Rozdielna je i reakcia na liečbu. Astma bronchiale je časté ochorenie. Postihnutých ľudí stále rýchlo pribúda. Začína už v detskom veku. Príčinou je vysoký výskyt alergénov, znečistené životné prostredie a oslabená imunita. Oslabená imunita má za následok opakované zápaly dýchacích ciest, ktoré majú významnú úlohu v etiopatogenéze tohto ochorenia. Moderný životný štýl, klimatické zmeny, ako i nezdravé vykurovanie a klimatizácie sa podpisujú pod nepriaznivý trend. Liečba astmy je celoživotná a veľmi nákladná. Kvalitnou liečbou je možné dlhodobo stabilizovať zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života u väčšiny astmatikov.

Astma bronchiale je celoživotné ochorenie.

Znamená veľký zásah do kvality života a môže byť výrazným obmedzujúcim faktorom. Dedičnosť zohráva dôležitú úlohu. Rodinná predispozícia je vždy rizikovým faktorom. Negatívnymi faktormi pri vývoji ochorenia zohrávajú alergény a cigaretový dym. Fajčenie matky počas tehotenstva a pasívne fajčenie v detstve sa stávajú nebezpečnými rizikovými faktormi. Hlavné vyvolávajúce podnety astmy sú alergény, cigaretový dym, prach, niektoré pachy a znečistené ovzdušie. Ďalšími podnetmi sú opakované prechladnutia a virózy, silné emócie a záťažové stavy, ale i fyzická námaha. Fyzická námaha môže byť predovšetkým u detí častým vyvolávajúcim podnetom. Diagnostika astmy nie je vždy jednoduchá. Vyžaduje skúsenosti lekára a vykonanie potrebných vyšetrení. Astma bronchiale má štyri základné príznaky.

Pískanie pri dýchaní, dušnosť, kašeľ a tlak na hrudníku.

Tieto symptómy vždy vzbudzujú podozrenie na ochorenie. Diagnostiku astmy bronchiale vykonávajú pneumológovia, alebo alergológovia. Astma sa niekedy diagnostikuje neskoro. Pacienti príznaky podceňujú. Mnohí pacienti si svojim nezodpovedným chovaním a škodlivými návykmi spôsobujú zdravotné problémy. Astma je ukážkovým príkladom. Fajčenie, zanedbávanie a neliečenie respiračných infekcií, alebo prehnané používanie klimatizácie prinášajú negatívne následky pre zdravie a dýchací systém.

Základnou diagnostickou metódou je spirometria.

Pomocou výsledkov spirometrie je možné stanoviť prítomnosť astmy. V niektorých prípadoch je potrebné doplniť niektoré iné, špecializované vyšetrenia. Astma bronchiale si vyžaduje celoživotnú, systematickú a kontrolovanú liečbu. Pravidelnú aplikáciu liekov a pravidelné kontroly u lekára. Elimináciu škodlivých a rizikových faktorov z prostredia pacienta. Liečba si vyžaduje disciplínu a spoluprácu. Na astmu sa bežne nezomiera. Liečba dokáže stabilizovať zdravotný stav a významne zvýšiť kvalitu života.

Strom Zdravia 2