Ako sa prejavujú nosové polypy

Nosové polypy sťažujú a komplikujú dýchanie !

Znepríjemňujú život. Pacient sa sťažuje na zhoršenie dýchania i zhoršenie čuchu. Nosové polypy sa vyskytujú v každom veku. Buď izolovane, alebo ako súčasť niektorých chorobných syndrómov.

Nosové polypy sú anatomicky uložené v nosovej dutine.

Môžu mať rôznu veľkosť. Od malých až po väčšie, ktoré vyplňujú veľkú časť nosovej dutiny a prerastajú do prínosových dutín. Nosové polypy sú spojené s viacerými zdravotnými ťažkosťami. Zhoršenie dýchania a zhoršenie čuchu. Sekrécia z nosa, zhoršený spánok, chrápanie a sklon k infekciám horných dýchacích ciest. Nosové polypy komplikujú život predovšetkým pacientom trpiacim astmou, alergiami, alebo pacientom s ochoreniami srdca. Pre týchto pacientov je kvalitné dýchanie priamo spojené so stavom ich základného ochorenia.

Podozrenie na prítomnosť nosových polypov vyžaduje odborné ORL vyšetrenie.

Konvenčné vyšetrenie sa dopĺňa potrebnými zobrazovacími vyšetreniami ako CT nosa a prínosových dutín, prípadne kultivačným vyšetrením flóry nosnej dutiny. Pôvod nosových polypov nie je úplne známy. Presnú a jasnú príčinu nepoznáme. Liečba je vo svojej podstate symptomatická.

Liečba nosových polypov je konzervatívna a operačná.

Konzervatívna liečba spočíva v podávaní lokálnych kortikosteroidov, ktoré liečia a ukľudňujú sliznicu nosovej dutiny a tak predchádzajú jej patologickým zmenám, ktoré môžu byť vhodným terénom pre vznik nosových polypov. Lokálna liečba kortikosteroidmi vyžaduje správne dávkovanie a správne používanie. Liečba dokáže byť v mnohých prípadoch účinná. Stabilizuje nosnú sliznicu a eliminuje vznik a rast polypov. Chirurgická liečba sa aplikuje v prípade zlyhania konzervatívnej liečby. Nosové polypy sú odstránené chirurgicky. Operačná liečba je účinná a prináša dlhodobé výsledky. V niektorých prípadoch dochádza k recidíve ochorenia a potrebné sú opakované operácie. Predovšetkým niektoré rozsiahle a zanedbané nosové polypy vyžadujú náročnejší chirurgický prístup.

Cieľom liečby je zbaviť pacienta jeho subjektívnych i objektívnych ťažkostí.

Cieľom je úprava dýchania, zlepšenie drenáže a ventilácie prínosových dutín. Zlepšenie čuchu a zlepšenie celkovej kvality života a komfortu pacienta.

Strom Zdravia 2