Chamýdiové infekcie

Chlamýdiové infekcie nás stále viac ohrozujú.

Výskyt chlamýdiových infekcií narastá. Čo bolo pred pár rokmi zriedkavosťou, stáva sa v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov bežnou rutinou. Chlamýdiové infekcie sa zaraďujú medzi takzvané atypické infekty. Prevažujú pľúcne chlamýdie. V menšej miere sa vyskytujú i formy zasahujúce oči, či urogenitálny systém. Pľúcne chlamýdie sa dostávajú to tela kvapôčkovou infekciou. Jednoduchým vdýchnutím. Celkom stačí, ak nosič infekcie kýchne, alebo zakašle. Zdrojom nákazy je vždy človek.

Chlamýdie majú radi vlhké a teplé prostredie.

Tento typ prostredia podporuje ich šírenie a prežívanie. Rizikové sú klimatizované priestory, lietadlá, letiskové haly, ale i nákupné centrá a hypermarkety. Migrácia ľudí je negatívnym epidemiologickým faktorom. Ľudia veľa cestujú. Pohybujú sa medzi mestami, štátmi i kontinentami. Rovnako prichádzajú k nám denne stovky cudzincov z celého sveta. To sme ešte ani nechyrovali o dnešnej migračnej kríze..! Epidemiologický vektor prenosu a šírenia je prakticky nekontrolovateľný. Chlamýdiové infekcie sa klinicky prejavujú ako ochorenie, ktorá sa podobá chrípke. Môže mať pestré klinické prejavy. Bolesti kĺbov a svalov, zvýšené teploty, nádcha a kašeľ. Celková slabosť, malátnosť a únava. Môže vyzerať ako chronická nádcha, zápal priedušiek, či prínosových dutín. Na rozdiel od bežnej sezónnej chrípky, ktorá trvá 5-7 dní, chlamýdiová infekcia pokračuje. Nemá dramatické klinické prejavy. Prevažujú klinické ťažkosti, ktoré dlhodobo znepríjemňujú život. Kašeľ neprechádza, pacient po čase vyhľadá lekára. Lekár často empiricky nasadí antibiotickú liečbu. Liečba neprináša vyliečenie a ústup ťažkostí. Pokiaľ sa vyvíja tento scenár, vždy treba mať na pamäti možnú chlamýdiovú infekciu.

Chlamýdiová infekcia sa zisťuje odberom krvi .

Sérologické vyšetrenie krvi na prítomnosť protilátok rýchlo a spoľahlivo potvrdí prítomnosť chlamýdiovej infekcie. Vyšetrujú sa protilátky IgA, IgM a IgG. Zvýšené protilátky IgA signalizujú prítomnosť akútnej chlamýdiovej infekcie. Pozitivita IgA a IgM potvrdzuje dlhšiu prítomnosť ochorenia v tele. Naopak, prítomnosť IgG potvrdzuje prekonanie chlamýdiovej infekcie v minulosti a prítomnosť pamäťových protilátok v tele. Táto pozitivita môže pretrvávať roky, v niektorých prípadoch i celý život. Chlamýdiová infekcia nie je ani chrípka, ani alergia. Chlamýdiové infekcie treba vždy liečiť. Vyžadujú dodržanie správnej liečebnej schémy. Antibiotiká sa musia užívať predpísaný čas v predpísanej dávke. Antibiotická liečba je podstatne dlhšia ako konvenčná antibiotická liečba pri bežných bakteriálnych infekciách. Vo väčšine prípadov sa používajú antibiotiká zo skupiny makrolidov. Liečba trvá štandardne 14 až 21 dní.

Chlamýdiové infekcie vyžadujú špecifickú a cielenú liečbu.

Inak hrozia komplikácie, alebo prechod do chronicity. Môže dôjsť k poškodeniu orgánov. Predovšetkým sa týka pohybového aparátu, kĺbov a svalov. Tiež dýchacieho systému. Hrozí prechod do chronickej bronchitídy, až astmy. Chronická chlamýdiová infekcia nie je príjemná skúsenosť. Dlhodobé ťažkosti, neefektívna liečba, pokles telesnej a duševnej výkonnosti. Oslabená imunita a zhoršená kvalita života.

Strom Zdravia 2