Akútna laryngitída

Príchodom studených jesenných dní sme okrem pestrých farieb okolitej prírody i svedkami príchodu akútnych sezónnych ochorení dýchacieho systému.

Nič výnimočné. Vonku sa ochladí, okolo nás rýchlo pribúda počet kýchajúcich a kašľajúcich ľudí. Chorých rýchlo pribúda. Od ľahkých prechladnutí, cez virózy až k angínam, či zápalom priedušiek. Jednou z foriem akútneho ochorenia je i akútna laryngitída. Teda zápal hrtana, hlasiviek a príklopky. Zápal je spojený s opuchom sliznice a spôsobuje sprievodné klinické ťažkosti a nepríjemné subjektívne problémy. Akútna laryngitída postihuje všetky vekové skupiny. Najčastejšie však postihuje malé deti v predškolskom veku. V týchto prípadoch prebieha ochorenie horšie a dramatickejšie ako v iných vekových skupinách. Príčinou sú odlišné anatomické pomery v dýchacích cestách detí. Ich dýchacie cesty sú užšie a preto prebiehajúci opuch vo vyššej miere spôsobuje znepriechodnenie dýchacích ciest a tým i dramatickejšie prejavy ochorenia.

Akútna laryngitída je v drvivej väčšine vírusové ochorenie.

Nevyžaduje preto bezprostredné podávanie antibiotík. Ako sa prejavuje ? Na začiatku býva vo väčšine prípadov zvýšená teplota, spojená s nádchou, celkovou slabosťou a malátnosťou. Typickým prejavom je je príchod nepríjemného štekavého kašľa, spojeného so sťaženým dýchaním. Prichádza predovšetkým v noci. Deti majú v mnohých prípadoch až pocit dusenia. Dieťa často stráca hlas. V prípade detí hovoríme až o nočnom záchvate akútnej laryngitídy. Ako postupovať ? Odborníci odporúčajú intenzívne vyvetrať priestory. Snažiť sa zvlhčiť vzduch. Dôležité je dieťa upokojiť. Plačom a nepokojom sa klinické prejavy zhoršujú a pocit dusenia sa zintenzívňuje. Podávať vlažné nápoje. Odporúča sa dať pod hlavu vyšší vankúš, alebo podložku. Pri vysokej teplote podávať antipyretiká a aplikovať zábal.

Liečba akútnej laryngitídy.

V mnohých prípadoch vyžaduje návštevu lekára, najčastejšie pediatra. Zvlášť dramaticky prebiehajúce nočné záchvaty vyžadujú i zásah lekárskej služby prvej pomoci. Liečba vyžaduje pokoj na lôžku, hlasový kľud, dobre vetranú a zvlhčenú miestnosť. Pediatri podávajú spravidla antihistaminiká a kortikoidy. Antibiotiká len zriedkavo. Ako sme spomenuli, málokedy ide o bakteriálnu infekciu, ktorá by si vyžadovala podávanie antibiotík. Vo väčšine prípadov ide o vírusové ochorenie. Tie sa podávajú v prípade sprievodnej bakteriálnej infekcie. Odporúča sa ľahká diétna strava a veľa C vitamínu.

Akútna laryngtída je nepríjemné ochorenie.

Každý, kto je prekonal to potvrdí. Prebieha pomerne búrlivo s nepríjemnými subjektívnymi ťažkosťami. Dominuje predovšetkým agresívny, nepríjemný, štekavý kašeľ. Trvá pomerne dlho, v niektorých prípadoch i 10-14 dní. Hrtan a hlasivky sú veľmi citlivý a reflexogénny terén. Preto býva kašeľ veľmi nepríjemný a spôsobuje celkové vyčerpanie. Preto radíme , nepodceňujme prevenciu ! Predovšetkým v čase nástupu akútnych vírusových infekcií. Vyhýbajme sa miestam, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. Návšteva masových podujatí nie je v tomto čase dobrým nápadom ! Rizikovým miestom sú i všetky komunitné zariadenia. Školy, škôlky, krúžky, či nákupné centrá. Všade tam, kde sa môžu vyskytovať potenciálni nosiči vírusových infekcií. Akútna laryngitída je jednou z nich.

 

Strom Zdravia 2