Dýchavica

Dýchavica je dôležitý klinický príznak !

Dýchavica je subjektívny pocit nedostatku vzduchu, alebo pocit sťaženého dýchania. Objektívne sa prejavuje zvýšeným a sťaženým dýchacím úsilím. Dýchavica môže byť fyziologická, alebo patologická. Fyziologická, teda prirodzená dýchavica sprevádza zvýšenú fyzickú námahu, pobyt vo vysokých nadmorských výškach, alebo vzniká počas pobytu v dusnom a horúcom prostredí. Dýchavica v týchto prípadoch nie je spojená s ochorením. Skončením fyzickej námahy, návratom do normálnej nadmorskej výšky, alebo odchodom z dusného prostredia dýchavica zaniká. Patologická dýchavica má svoj pôvod v prebiehajúcom ochorení. Patologická dýchavica je jedným zo základných príznakov niektorých typov ochorení.

Dýchavica býva príznakom zlyhávania srdca.

Tento typ dýchavice je častým príznakom u ľudí, trpiacich ochorením srdca. Dýchavica je príznakom chronického zlyhávania srdca. Lekári dobre poznajú tento stav. Stretávajú sa s ním u pacientov, ktorí majú ťažkosti so srdcom. Srdce zlyháva ako pumpa a nie je schopné efektívne zabezpečiť dostatočné okysličovanie organizmu. Krvný obeh je oslabený a spomalený. Tkanivá trpia nedostatkom kyslíka. Vzniká dýchavica ako subjektívny pocit nedostatku vzduchu. Pacient ťažko dýcha, preferuje sediacu polohu, netoleruje ani minimálnu fyzickú záťaž. Chronické srdcové zlyhávanie vzniká ako následok vysokého krvného tlaku, ICHS, alebo chlopňovej chyby srdca. Chronické srdcové zlyhávanie vyžaduje intenzívnu kardiologickú liečbu.

Dýchavica sprevádza pľúcne ochorenia.

Sprevádza také chronické ochorenia dýchacieho systému ochorenia ako je astma, zápal pľúc, alebo CHOCHP. Zle liečené chronické ochorenia dýchacieho systému sa často prejavujú vznikom dýchavice. Dýchavica vzniká i pri podráždení dýchacích ciest chemickými látkami. Astmatický záchvat je vždy sprevádzaný silnou a dramatickou dýchavicou. CHOCHP býva sprevádzané dlhodobou dýchavicou, v ľahších štádiách námahovou, v pokročilých i kľudovou dýchavicou.

Akútna dýchavica je život ohrozujúci stav !

Vzniká pri náhlej  obštrukcii dýchacích ciest. Napríklad pri vdýchnutí cudzieho telesa, alebo ako prejav akútnej anafylaktickej reakcie. Akútna dýchavica často sprevádza veľké úrazy a polytraumy, pri ktorých dochádza k zraneniu hrudníka a hlavy. Pacient sa dusí, vyžaduje okamžitú a účinnú pomoc. Bez nej vzniká riziko udusenia. Rozhoduje čas a účinnosť zásahu. Dýchanie je základná životná funkcia. Zabezpečenie dýchania je základným predpokladom záchrany ohrozeného človeka.

Strom Zdravia 2