Kašeľ a jeho formy

Kašeľ je fyziologický dýchací reflex.

Reflexný mechanizmus, ktorý slúži na čistenie, toaletu a udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest. Zachovaný kašľací reflex je predpokladom zdravého dýchania a zdravého dýchacieho systému. Človek potrebuje kašľací reflex. Potrebuje ho, aby bolo zachované dýchanie a plynulá výmena dýchacích plynov v pľúcach. Reflex sa aktivizuje pôsobením dráždivých podnetov na hrtan a priedušky. Tkanivo týchto orgánov je silná reflexogénna zóna. I nepatrné dráždenie vyvoláva kašeľ ako prirodzenú obrannú reakciu. Kašeľ vzniká podráždením riasinkových buniek, ktoré tvoria výstelku dýchacích ciest. Podráždenie riasinkových buniek vplyvom vírusových, bakteriálnych, chemických látok, alebo peľu aktivizuje kašľací mechanizmus.

Fyziologický kašeľ je normálna fyziologická reakcia na dráždenie v dýchacích cestách.

Vzniká pri bežných respiračných ochorenia, alebo následkom krátkodobého podráždenia dymom, či inou dráždivou látkou. Ak prestane príčina dráždenia, tak sa postupne utlmuje i kašeľ. Kašeľ zaniká spolu s príčinou, prípadne s krátkym časovým oneskorením. Patologický kašeľ je dlhodobý, chronický kašeľ, ktorý je varovným príznakom ochorení. Od alergických a fajčiarskych symptómov, až po závažné onkologického ochorenia, prípadne ochorenia srdcovocievneho systému. V týchto prípadoch kašeľ neplní svoju fyziologickú úlohu. Je prejavom chronického ochorenia.

Kašeľ môže byť akútny, subakútny, alebo chronický.

Akútny trvá 2-3 týždne, ustupuje spontánne spolu s vyliečením akútneho respiračného ochorenia. Akútny kašeľ je najčastejšia forma kašľa, s ktorou sa lekári stretávajú v praxi. Sprevádza chrípky, angíny, ľahké zápaly priedušiek i banálne prechladnutia. Subakútny kašeľ trvá 4-8 týždňov. Vyžaduje dôkladnú diagnostiku. Býva často spôsobený stále sa rozširujúcimi atypickými infekciami, vyvolanými chlamýdiami, alebo mykolpazmami. Chronický kašeľ je spôsobený chronickým ochorením. Môže byť spôsobený i vplyvom niektorých druhov liekov, predovšetkým liekov na vysoký krvný tlak. Vyžaduje dôkladnú a presnú diagnostiku. Môže byť príznakom vážnych ochorení. Podľa klinických príznakov môžeme rozdeliť kašeľ do dvoch skupín.

Suchý dráždivý kašeľ.

Tento druh kašľa je sprevádzaný drsnými záchvatmi suchého kašľa. Dýchacie cesty produkuje minimum, alebo žiadny hlien. Samočistiaca schopnosť riasinkového epitelu je oslabená, až paralyzovaná. Sliznica priedušiek je suchá a podráždená. Vzniká hlavne na na začiatku a konci ochorenia. Tento druh kašľa je typický pre infekcie hrtana, alergické ochorenia a býva to iniciálny príznak zápalu pľúc. Vzniká i pôsobením niektorých druhov liekov. Môže byť i príznakom ochorenia srdca. Predovšetkým v prípade silných fajčiarov prvým varovným signálom začínajúceho nádoru pľúc, alebo CHOCHP.

Produktívny kašeľ.

Tento druh kašľa sa vyznačuje silnou tvorbou hlienov. Vyznačuje sa silným dráždením na kašeľ a vykašliavaním hojného obsahu. Hlien môže mať rôznu konzistenciu. Vo väčšine prípadov je hustý. Hromadením hustého hlienu v prieduškách sa znižuje ich priechodnosť. Pacient hojne kašle a ťažšie dýcha. V ťažších prípadoch sa dostavuje dýchavica ako subjektívny pocit nedostatku vzduchu v dôsledku hromadenia hlienov a zhoršenia priechodnosti dýchacích ciest. Kašeľ je v podstate obranný mechanizmus, ktorý zabezpečuje odstraňovanie prebytočných hlienov z dýchacích ciest a udržuje ich priechodnosť. Pomáha odstraňovať nahromadené choroboplodné zárodky zo zapálených  priedušiek. Produktívny kašeľ znamená záťaž pre organizmus. Silný produktívny kašeľ predstavuje značnú námahu. Predovšetkým v prípade starých a oslabených ľudí predstavuje záťaž, ktorá v extrémnych prípadoch môže viesť až k celkovej vyčerpanosti organizmu. V tom je nebezpečenstvo dlhého a silného produktívneho kašľa.

Strom Zdravia 2