Pneumokokové infekcie

Pneumokoky bývajú často príčinou vzniku akútnych zápalov dýchacieho systému.

Pneumokokové infekcie môžu zasiahnuť všetky vekové skupiny. Najohrozenejšou skupinou sú deti a starí ľudia. V prípade infekcie pneumokokom hovoríme o bakteriálnej infekcii. Baktéria, ktorá ochorenie spôsobuje sa nazýva Streptococus pneumonie, v skratke pneumokok.

Pneumokokové infekcie sa šíria kvapôčkovou cestou.

Prenášajú sa kašľom a kýchnutím. Cesta prenosu je rýchla a jednoduchá. Stačí chorý človek a ten predstavuje aktívne ohnisko infekcie. Z toho plynie logický záver. Pneumokoková infekcia sa šíri predovšetkým v komunitných zariadeniach a kolektívoch. Máme na mysli školy, škôlky, detské jasle, ale i nemocnice, či domovy dôchodcov. Nosičstvo môže trvať od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Starí, chorí a oslabení ľudia predstavujú najvážnejšiu rizikovú skupinu. Pre túto skupinu pacientov môže akútna pneumokoková infekcia znamenať v niektorých prípadoch i fatálnu komplikáciu. Pneumokok normálne osídľuje hrdlo, nos i dýchacie cesty. Bez toho, aby vyvolal ochorenie. Odborníci dnes popisujú vyše 91 kmeňov pneumokokov. Niektoré z nich vyvolávajú ochorenie. Niektoré vyvolávajú iba ľahšie formy ochorenia, iné predstavujú veľké riziká.

Patogénne kmene pneumokokov spôsobujú akútne zápalové ochorenia dýchacích ciest.

Na prvom mieste zápal pľúc. Pneumokoky môžu spôsobiť i akútny zápal stredného ucha, či akútny zápal prínosových dutín. Pneumokoky nepôsobia izolovane iba na dýchací systém. U detí môžu spôsobiť i nebezpečný zápal mozgových blán, až celkovú sepsu.

Pneumokokové infekcie sa liečia antibiotikami.

Lekár by mal včas nasadiť cielenú a efektívnu antibiotickú liečbu. Symptomatická liečba ako u vírusových ochorení nie je účinná a zanedbanie rýchlej a efektívnej antibiotickej liečby môže viesť ku komplikáciám. Antibiotická liečba musí byť cielená a správne dávkovaná. Vždy je potrebné dodržať predpísanú dĺžku liečby. Neefektívna, nesprávna a nedostatočná liečba vedie k vzniku nebezpečných rezistencií. Rezistencia znamená znížený účinok antibiotík na patogénne baktérie.

Najlepšou prevenciou pred vznikom pneumokokových infekcií je očkovanie !

Týka sa to predovšetkým rizikových skupín. Oslabených detí a starých ľudí. Ohrození sú ľudia v komunitách a kolektívoch. Dôležitá je diagnostika chorých ľudí a efektívna liečba. Samozrejme, potrebná je ich izolácia. Tým sa zabráni prenosu ochorenia a šíreniu infekcie. Pneumokokové infekcie neustále pribúdajú. Predstavujú vážny zdravotnícky i epidemiologický problém. Eliminácia infekcií a efektívna liečba sú dôležitou úlohou i výzvou pre lekárov.

Strom Zdravia 2