Chladová alergia

Chlad môže zohrávať dôležitú úlohu pri vzniku alergií.

Chlad, zima a prudké ochladenie môže byť bezprostrednou príčinou vzniku alergických reakcií. Náhly a prudký pokles vonkajšej teploty dokáže naštartovať vznik a rozvoj alergických ťažkostí. Chlad je vonkajší fyzikálny faktor.

Chlad môže byť priamy aktivátor uvoľňovania mediátorov, predovšetkým histamínu.

Vyplavenie týchto mediátorov má za následok rozvoj alergických reakcií organizmu. Rýchlo sa zvyšuje reaktivita na očiach i dýchacích cestách. Priamym pôsobením chladu a ním vyvolanými alergickými kaskádami dochádza ku kašľu, kýchaniu, upchávaniu nosa a tvorbe sekrétov. Dochádza k páleniu, slzeniu a svrbeniu očí. Chlad môže spôsobiť i vznik alergických kožných prejavov. Na prvom mieste je to klasická žihľavka, teda urtika. Pri urtike dochádza k tvorbe svrbivých alergických pupencov na koži. Vyvolávajú úporné svrbenie až opuchy tkaniva. Postihnutá býva predovšetkým tá časť kože, ktorá je priamo vystavená účinkom chladu.

Chlad môže byť bezprostrednou príčinou vzniku chladových alergií.

Netreba na to zabúdať. Na chlad treba tiež myslieť. Predovšetkým v zime, v mrazoch a pri nástupe chladného počasia na jeseň a v zime. Chlad môže zohrávať dôležitú úlohu v patogenéze alergických príznakov. Nielen svojim priamym fyzikálnym pôsobením, ale i svojim alergizujúcim potenciálom.

Strom Zdravia 2