Pasívne fajčenie

Fajčenie ohrozuje a skracuje život !

Predstavuje významný a nebezpečný rizikový faktor, ktorá priamo ohrozuje naše zdravie a tým i život. Fajčenie je škodlivý a nebezpečný návyk. Systematická a dobrovoľná devastácia nášho zdravia. Rozhodnutie fajčiť je naše slobodné rozhodnutie. Rozhodovanie znamená i preberanie zodpovednosti. Sloboda a zodpovednosť sú spojené nádoby. Tým, že sme sa dobrovoľne rozhodli fajčiť, tým preberáme svoju individuálnu zodpovednosť za naše zdravie a náš osud. Je to naša dobrovoľná voľba. Slabosť, za ktorú bude vystavený účet. Ten účet je niekedy príliš vysoký..

Pasívne fajčenie je nedobrovoľné fajčenie !

Pasívne fajčenie nie je naše slobodné a dobrovoľné rozhodnutie. Je to naše priame ohrozenie fajčením a fajčiarmi bez toho, aby sme my sami fajčili. Je to určitá forma teroru a priameho ohrozenia. Niekto rozhoduje za nás a tým nás priamo ohrozuje. Niekto dobrovoľne fajčí a my ten dym pasívne a nedobrovoľne dýchame. Naše zdravie je ohrozené. Nedobrovoľne a násilne. Stali sme sa nedobrovoľnými obeťami. V mnohých prípadoch nemáme na výber. Žijeme v blízkosti fajčiarov. Doma, alebo na pracovisku. Silný fajčiar je v podstate závislý človek. Nevie sa dostatočne ovládať. Jeho potreba a závislosť je často silnejšia ako empatia a ohľaduplnosť k okoliu.

Pasívnym fajčením sú často vystavené deti.

Sú pasívnymi fajčiarmi v rodinách fajčiarov. Ich zdravie je priamo ohrozené. Deti dýchajú denne toxické látky. Expozícia týmito látkami sa dá spoľahlivo dokázať v ich tele. Nevedomky, dobrovoľne a systematicky je ohrozované a ničené ich mladé zdravie. Smutné konštatovanie. Veľmi ohrozenou skupinou sú i tehotné ženy. Cigaretový dym zanecháva trvalé zdravotné následky. Čas pracuje proti. Čím dlhšia pasívna expozícia cigaretovému dymu a jeho toxickým látkam, tým horšie a trvalejšie následky.

Zdravotné následky pasívneho fajčenia môžu byť až katastrofálne.

Najhorším následkom je rakovina pľúc. To je smrteľné ochorenie. Stále viac nefajčiarov trpí týmto ochorením. Ponúka sa jedno vysvetlenie. Pasívne fajčenie.. Mnoho pasívnych fajčiarov trpí opakovanými akútnymi, či chronickými zápalmi horných i dolných dýchacích ciest. Imunita pasívnych fajčiarov je výrazne oslabená. Predčasne narodené deti, deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Zhoršenie pľúcnych funkcií, sklon a astme a CHOCHP. Nezabúdajme ani na závažné srdcovocievne následky aktívneho i pasívneho fajčenia. Deštrukčné zmeny na cievnom systéme a poškodenie myokardu. Fajčiari žijú kratšie. Umierajú skôr a za ťažších okolností. Často zomierajú náhle. Na akútne zdravotné príhody a náhle zhoršenia zdravia. Pasívne fajčenie je tiež fajčenie. Alibizmus a egoizmus nie sú určite na mieste.

Strom Zdravia 2