Fajčenie a stres

Fajčenie a stres sú fenomény, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre každého človeka

Nebezpečné je i samo fajčenie. Nebezpečný je i samotný stres. Keď sa oba faktory stretnú, nebezpečenstvo sa ich kombináciou znásobuje. Problémom dnešnej doby je, že veľa ľudí holduje tomuto nebezpečnému návyku, fajčeniu. Fajčí stále viac žien, fajčí stále viac mladých ľudí.

Jedno jasné konštatovanie : Tých fajčiarov, ktorí chcú skončiť s fajčením je stále málo. A stále je úspešnosť tohto snaženia stále nízka. Za túto nízku úspešnosť a opätovné recidívy sú zodpovedné najčastejšie dva faktory, alkohol a … stres ! Odborníci považujú fajčenie za formu duševnej poruchy, táto porucha má dokonca pridelenú diagnózu s číslom F -17.

Fajčenie je krajne nevhodný a nezdravý zlozvyk.

Vo svete už fajčenie dávno nie je v móde, už dávno neletí.. V niektorých krajinách a v niektorých societách je to dokonca úplne neprípustný element. Predstaviť si riaditeľa, alebo topmanažéra niektorej svetovej spoločnosti s cigaretou je nemožné. Fajčiari majú dnes k dispozícii poradne na odvykanie od fajčenia, kde pôsobia skúsení a odborne zdatní odborníci. Majú k dispozícii niekoľko pomocných prostriedkov na pomoc pri odvykaní. Napríklad rôzne náplaste  a žuvačky, lieky, roztoky do filtrov, elektronické cigarety, akupunktúru a akupresúru. Napriek tomu, výsledky nie sú oslnivé. Prečo?

Odpoveď sa asi skrýva v hlave a v myslení fajčiara.

Je to otázka vôle, motivácie, trpezlivosti, duševnej pohody a pokoja. Tu bude základný problém. Človek, ktorý nemá vnútornú pohodu a harmóniu, hľadá pomoc a východisko. Rýchle, ľahké a pohodlné východisko. Často sú to cigarety a alkohol. Ľudia, ktorí sú vystavený dlhodobému stresu bývajú vyčerpaní a unavení. S tým býva spojená nervozita, nepokoj, vnútorné napätie a podráždenosť. Potrebujú sa uvoľniť  a odventilovať . Cigareta je poruke. Vzniká návyk. Ten sa fixuje. Nikotínové receptory v mozgu si žiadajú nový a nový nikotín. Fajčiari podliehajú ilúzii, že práve cigareta im pomáha nachádzať vnútorný pokoj a relaxáciu. Falošná ilúzia. Fajčenie si stále viac a viac odkrajuje zo zdravia a života . Stresovaní ľudia sú výraznou rizikovou skupinou pre vznik závislosti. Ľudia žijúci v strese sú tí, kde je úspešnosť odvykania od fajčenia extrémne nízka.

Strom Zdravia 2