Ako prestať fajčiť

Ak niečo naozaj zabíja, tak fajčenie.

A že zabíja vo veľkom, o tom hovoria štatistiky na celom svete. Prepáčte tento morbídny úvod, ale nič výstižnejšie nás nenapáda. Popísali sa už tisíce strán o hrozbách a škodlivosti fajčenia, ale výsledky nie sú oslnivé. Skôr naopak. Fajčí stále viac ľudí. Stále viac žien, stále nižšie vekové skupiny.

Sme presvedčení, že fajčenie je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý sa podpisuje pod zlý zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku.

Je to fajčenie, ktoré je príčinou mnohých chronických ochorení. Fajčenie, ktoré je príčinou mnohých úmrtí. Príčinou predčasných úmrtí. Situácia je zlá, osveta málo účinná. Odhaduje sa, že na  Slovensku zomrie ročne na následky fajčenia okolo 15 000 ľudí. Z toho viac ako dve tretiny ľudia v strednom veku, vo veku od 35 do 65 rokov. Ľudia v plnom rozkvete, ľudia v produktívnom veku. Celospoločenské následky sú obrovské. Náklady na liečbu veľmi vysoké. Dopady na spoločnosť, na ekonomiku štátu a financovanie zdravotníctva obrovské. Stretávame sa stále s názormi, ktoré spochybňujú a bagatelizujú škodlivosť fajčenia. Veľmi nezodpovedné konanie. Fakty hovoria jasnou rečou a štatistiky nepustia.

Tabaková závislosť je ťažké, chronické a recidivujúce ochorenie, ktoré významne zhoršuje kvalitu života a skracuje život.

Fajčenie začína ako psychická závislosť a postupne sa u drvivej väčšiny fajčiarov vyvíja i fyzická závislosť. Fajčiar si postupne vytvára fajčiarske stereotypy. Zvyká si na typické situácie, ktoré sú úzko spojené s cigaretou. Väčšina fajčiarov začína v mladom veku a postupne si fixuje fajčiarske stereotypy.

Závislosť na nikotíne je štandardná forma závislosti, ktorá pomerne rýchlo vzniká a rýchlo sa fixuje.

Fyzická, teda telesná závislosť na nikotíne je spojená s adaptáciou organizmu na túto látku. Starší, ťažkí a chronickí fajčiari vplyvom fajčenia sú v stave chronickej otravy nikotínom. Tá môže mať i mnohé nepríjemné psychické prejavy. Nepokoj, nespavosť, stavy úzkosti, podráždenosť a poruchy adaptácie. Ako sa zvyšuje počet fajčiarov, tak stúpa počet obetí fajčenia.

Úmrtnosť stúpa v závislosti od dĺžky fajčenia.

Stúpa i v závislosti od množstva vyfajčených cigariet denne. Všeobecná chorobnosť a množstvo práceneschopností je u fajčiarov na podstatne vyššej úrovni. Rovnako počet invalidizovaných ľudí je v skupine fajčiarov podstatne vyšší, ako u nefajčiarov. Vždy, všade a v každom veku má význam skončiť s fajčením ! Čím skôr, tým lepšie !  Prvý efekt zanechania fajčenia vzniká hneď vo chvíli, keď vyfajčí poslednú cigaretu. Telo sa začne očisťovať od splodín fajčenia. Od nikotínu a kysličníka uhoľnatého. Riziko vzniku rakoviny a srdcovocievnych ochorení sa pomaly, ale postupne zmenšuje. Máme i iné dôležité benefity tohto kroku. Pocit spokojnosti, pocit víťazstva nad cigaretou. Pocit oslobodenia od nepríjemného, nepopulárneho a drahého návyku. A tiež príjemný dych a lepšia fyzická výkonnosť. Zlepšené  zdravie, viac energie a radosť zo života. Prestať fajčiť znamená znovu dýchať čistý vzduch. Tento pocit už mnohí fajčiari ani nepoznajú. Každý fajčiar by mal poznať riziká a následky svojej závislosti. Mal by mať dosť informácií, aby našiel v sebe silu a motiváciu s fajčením skoncovať. Fajčiar nemôže urobiť viac pre svoje zdravie, ako prestať fajčiť.

Strom Zdravia 2