Alergické prostredie

Počet ľudí trpiacich rôznymi formami alergií neustále stúpa. Mnohé alergie začínajú v detstve, alebo v mladom veku.

Alergií je veľa. Niektoré prebiehajú ľahšie a iba sezónne. Niektoré alergie trvajú celý rok. Preplnené ambulancie alergológov a to najmä počas alergickej sezóny hovoria za všetko… Našťastie máme dnes k dispozícii účinnú liečbu a kvalitné lieky, ktoré väčšine alergikov zlepšia ich zdravotný stav a vrátia im radosť zo života.

Alergie výrazne zasahujú do každodenného života každého alergika. Kvalita ich života sa tým zhoršuje.

Na stav alergie výrazne vplýva odborná a systematická liečba a dodržiavanie predpísanej životosprávy. Na priebeh alergie významne vplýva životné a domáce prostredie alergika. Bezprašný, čistý a zdravotne bezpečný domov zohráva v živote alergika dôležitú úlohu.

Zdravý domov dokáže urobiť život alergika príjemným, kvalitným a bezpečným.

Alergia je nepríjemné celoživotné ochorenie. Pacienti majú oslabenú imunitu. Problémy im robí pobyt v prírode a okolité prašné prostredie. Aké by malo byť zdravé bývanie pre alergika ? Teplota vzduchu by nemala prekročiť 20 stupňov Celsia. Vlhkosť vzduchu by sa mala udržiavať medzi 40 až 50 percentami. Veľmi dôležité je pravidelné vetranie. Hlavne v spálni. Pozor na lietajúci peľ ! Najlepšie je vetrať hneď po daždi. Vyvarovať sa toho, aby sa pri vetraní dostali dovnútra z ulice splodiny z výfukových plynov. Kľúčovú úlohu v systéme  zdravého bývania zohrávajú pre alergika jeho posteľ, vankúše a posteľná výbava.

Všetky menované predmety by mali byť vyrobené z materiálov určených špeciálne pre alergikov.

Pozor na perie ! Perie predstavuje pre alergika významnú hrozbu. Posteľná bielizeň má byť vyrobená z bavlny. Má byť pravidelne  praná a čistená. Periny pravidelne vetrané. Pozor na jedno základné pravidlo ! Čím viac podobných predmetov v domácnosti, tým väčšie riziko alergických komplikácií. Rozumným krokom je odstránenie všetkých prebytočných vecí, ktoré by mohli znamenať potenciálne riziko pre vznik alergických podnetov a reakcií.

Rastliny v byte alergika predstavujú istý stupeň rizika.

Rastliny a kvety môžu do ovzdušia uvoľňovať látky, ktoré môžu byť nebezpečnými a nepríjemnými alergénmi. Platí to i o rôznych kozmetických prípravkoch, voňavkách a osviežovačoch.

Absolútny zákaz fajčenia v priestoroch, kde sa nachádza alergik je samozrejmé a bezpodmienečné !

Fajčenie aktívne, ale i pasívne predstavuje ohrozenie  pre alergika. Každý by to mal rešpektovať. Každý, kto vstúpi do domu, kde býva a žije alergik.

Strom Zdravia 2