Tuberkulóza

Tuberkulóza je nebezpečné infekčné ochorenie s dlhou a smutnou históriou.

Spôsobujú ju patogénne mikroorganizmy, nazývané Mykobaktérie. Tuberkulóza bola vždy strašiakom. Zabíjala tisíce ľudí. A zabíja ďalej. Mnohé zaostalé a rozvojové krajiny stále bojujú s epidémiami tejto zákernej infekčnej choroby. Situácia na Slovensku je našťastie oveľa lepšia. No každým rokom sa diagnostikujú nové a nové prípady tohto ochorenia. Nedá sa preto povedať, že tuberkulóza nie je náš problém. Stále nás ohrozuje svojou potenciálnou prítomnosťou.

Tuberkulóza napáda predovšetkým pľúca.

Aspoň tak sa to traduje v laickej verejnosti. No, nie je to celkom pravda. Tuberkulóza postihuje aj iné orgány. V tom prípade hovoríme o mimopľúcnej tuberkulóze. Najčastejšie ide o postihnutie kostí a kĺbov. Nasleduje urogenitálny trakt a koža. Najčastejším miestom postihnutia sú však stále pľúca. Vyše 90 % tuberkulózy predstavuje práve jej pľúcna forma. Tuberkulóza postihuje priamo pľúcne tkanivo. Postihuje často i vnútrohrudné lymfatické uzliny a pleuru. Vyvoláva svoju typickú pľúcnu symptomatológiu.

Zdrojom tuberkulózy je chorý a infikovaný človek.

Iné zdroje nákazy sú skôr zriedkavé. Najčastejšou vstupnou bránou infekcie sú dýchacie cesty. V prípade tuberkulózy hovoríme o kvapôčkovej infekcii. Baktérie sa šíria vzdušnou cestou. Chorý človek vylučuje baktérie pri kašli, či kýchaní. Tým sa baktérie dostávajú do ovzdušia. Vdychovaním sa následne dostávajú do dýchacích ciest ostatných ľudí a do ich organizmu. Iné formy prenosu sú skúr zriedkavé.

Tuberkulóza má variabilný a individuálny klinický priebeh a klinický obraz.

V niektorých prípadoch prebieha dlho takmer bezpríznakovo. Ochorenie sa môže nájsť len náhodne pri bežnom RTG vyšetrení pľúc. V iných prípadoch sa postupne vyvíjajú klinické príznaky, ktoré poukazujú na možnosť prítomnosti tuberkulózy. Začiatok ochorenia je vo väčšine prípadov pomalý. Na začiatku dominujú skúr celkové príznaky. Pocit únavy, zvýšené telesné teploty, nechutenstvo, celková slabosť, či zvýšené potenie. KLesá celková duševná i telesná výkonnosť. Pacient celkovo upadá, necíti sa dobre. Ťažkosti často pripisuje inej chorobe, či celkovej únave a prepracovanosti.

Najčastejším pľúcnym prejavom ochorenia je kašeľ.

Od ľahkého pokašliavania až po namáhový a záchvatovitý kašeľ. Na začiatku ochorenia je kašeľ skôr suchý. Neskôr sa mení na vlhký a produktívny kašeľ s vykašliavaním hustého a hnisavého spúta. Ku kašľu sa môže pridať i vykašliavanie krvi, takzvaná hemoptýza. Tá je už príznakom pokročilej a aktívnej tuberkulózy. K tomu sa pridáva i pocit sťaženého a namáhavého dýchania. Pacient sa sťažuje na bolesť na hrudníku. Cyanóza je príznakom pokročilej formy ochorenia.

Tuberkulóza vyžaduje dlhodobú a cielenú liečbu.

Liečba trvá 6 mesiacov i viac. Tuberkulóza sa lieči antituberkulotikami. Tie sa používajú v rôznych kombináciách podľa formy ochorenia a jeho konkrétneho pôvodcu v závislosti na jeho rezistencii. Cieľom liečby je vyliečenie chorého a zbavenie jeho infekčnosti. Tuberkulóza je infekčné ochorenia. Chorý človek predstavuje priame ohrozenie pre svoje okolie. Cielená, rýchla a účinná liečba je nevyhnutná.

Strom Zdravia 2