Ako sa prejavuje CHOCHP

Pokiaľ sú pľúca a priedušky vystavené vplyvu škodlivých látok, reagujú vznikom zápalu, ktorý je spojený s opuchom a poškodením sliznice.

Na prvom mieste ako príčina je fajčenie ! CHOCHP je sprevádzaný nadmernou tvorbou hlienu. Samočistiaca schopnosť dýchacích ciest sa oslabuje a paralyzuje, priedušky sa začínajú upchávať hlienom. Priestor za uzáverom sa stáva rizikovým miestom pre vznik nebezpečných sprievodných infekcií. Za uzáverom sa hromadia hlieny. Stagnujú v tomto priestore a stávajú sa terénom, ktorý je veľmi náchylný na zápalové komplikácie. Subjektívne postihnutá osoba začína trpieť opakovaným kašľom. Snaží sa vykašliavať vytvorené a nahromadené hlieny. Objavuje sa takzvaná spasticita, čo je pískanie pri dýchaní.

Prichádza dýchavica, ako subjektívny pocit nedostatku vzduchu.

Vzniká hlavne pri fyzickej námahe, pričom stačí i malá, alebo minimálna záťaž. Krok za krokom sa vyvíja chronický zápal priedušiek s nadmernou tvorbou spúta a vykašliavaním, ktoré trvá najmenej 3 mesiace v roku a a minimálne dva roky po sebe. To je základné kritérium, po jeho splnení môžeme s veľkou pravdepodobnosťou hovoriť o CHOCHP. Stav väčšinou nie je stacionárny, ale postupuje.

Priechodnosť priedušiek sa zhoršuje, výsledkom je ich zúženie, teda obštrukcia.

Pokiaľ je prítomná obštrukcia, CHOCHP je definitívne potvrdená. Obštrukcia je sprevádzaná poškodením vlastného pľúcneho tkaniva. Dochádza k ireverzibilnému, nevratnému poškodeniu štruktúry pľúcnych alveolov. K zmenšenie celkovej plochy alveolov ako základnej zložky potrebnej pre výmenu plynov a prísun kyslíka do organizmu. Znižuje sa príjem kyslíka. Naopak kysličník uhličitý nemôže byť efektívne vydýchaný a hromadí sa v krvi. Obštrukcia priedušiek a deštrukcia pľúcneho tkaniva znamená zadržiavanie vzduchu v pľúcach a následné rozdutie pľúc, takzvaný emfyzém.

Zhoršená výmena plynov v pľúcach znamená nedostatok kyslíka, subjektívny pocit zhoršeného dýchania a nedostatku vzduchu.

Výsledkom je už spomínaná intolerancia fyzickej námahy, ktorá sa zhoršuje. V pokročilých štádiách CHOCHP je prítomná už i pokojová dýchavica, ktorá vzniká v úplnom pokoji bez akejkoľvej minimálnej námahy. Progredujúca CHOCHP znamená stále väčší deficit kyslíka v organizme a nedostatočné okysličenie orgánov . CHOCHP sprevádza v pokročilých štádiách zlyhávanie srdca, poruchy metabolizmu, nedokrvenosť mozgu a prejavy orgánového zlyhávania. Konečným výsledkom je ťažká dychová nedostatočnosť a smrť pacienta.

CHOCHP sa stáva v ťažkom a pokročilom stave smrteľným ochorením.

Pneumológovia rozdeľujú CHOCHP do 4 štádií. V skratke na ľahkú, stredne ťažkú, ťažkú a veľmi ťažkú CHOCHP. CHOCHP je často sprevádzaná takzvanými akútnymi exacerbáciami, čo sú najčastejšie komplikácie tejto choroby. Sú to predovšetkým akútne infekcie dýchacích ciest. Stav je charakterizovaný prudkým zhoršením zdravotného stavu a existujúcich symptómov. Zhoršenie dýchavice, prudký kašeľ, vykašliavanie hustého hnisavého spúta a vysoké teploty. Plus výrazné celkové príznaky, slabosť, malátnosť, únava, nespavosť až stavy letargie a zmätenosti.

CHOCHP si vyžaduje systematickú liečbu !

Často sa končí až hospitalizáciou. Postihnutý nemôže dýchať, má strach o život. Zvlášť rizikovou skupinou sú starí ľudia, ľudia s inými pridruženými ochoreniami, ľudia so zlými sociálnymi podmienkami. Riziko srdcového zlyhania, zápalu pľúc, závažnej srdcovej arytmie alebo pľúcnej embólie je vysoké.

Strom Zdravia 2