Ako liečiť angínu

Angína je akútne infekčné ochorenie horných dýchacích ciest.

Angína je akútny infekčný zápal mandlí. Prebieha pomerne dramaticky. Má výrazné klinické i subjektívne príznaky. Vo väčšine prípadov ide o bakteriálnu infekciu. Pôvodcami ochorenia bývajú predovšetkým B-hemolytické streptokoky, Staphylokoky, alebo Hemophilus. V menšej miere môžu byť príčinou ochorenia i vírusy. V skratke môžeme povedať, že angína je akútne bakteriálne ochorenie mandlí. Angína sa môže vyskytovať i sekundárne pri iných sprievodných infekčných ochoreniach. Na mysli máme napríklad šarlach, alebo chrípku. Najčastejšie sa vyskytuje vyššie menovaná forma ochorenia.

Angína môže mať veľmi individuálny klinický priebeh.

Odborníci rozdeľujú angíny na lakunárne, folikulárne a katarálne. Príznaky angíny sú pomerne typické a klinicky výrazné. Začínajú pálením v hrdle, nastupujú silné bolesti hrdla a bolesti pri prehĺtaní. Nastupujú vo väčšine prípadov i vysoké teploty spojené s triaškami a zimnicou. Na jazyku sa objavuje povlak, niekedy i nepríjemne zapáchajúci. Okrem vysokej teploty a zimnice dominuje v klinickom stave celková slabosť, bolesti hlavy a kĺbov. Pacient býva často v zlom celkovom klinickom stave. Angína vyžaduje nielen cielenú liečbu, ale i celkovú kľudovú a režimovú liečbu.

Typickým nálezom sú biele povlaky, ktoré pokrývajú povrch mandlí.

Vo výnimočných prípadoch môžu i splývať a prechádzať na okolie. Lymfatické uzliny na krku sú zväčšené a silno bolestivé. Angína je infekčné ochorenie. Zdrojom nákazy je chorý človek. Angína sa prenáša kvapôčkovou cestou. Dôležitú úlohu pri vzniku i prenose ochorenia zohráva individuálna imunita každého človeka. Často bývajú postihnuté detské kolektívy a komunitné zariadenia. Chorý človek by mal byť včas izolovaný a efektívne liečený.

Angína sa lieči antibiotikami.

Samozrejme, cielene a efektívne. Angína je v drvivej väčšine spôsobená vyššie menovanými baktériami. Baktérie vyžadujú liečbu antibiotikami. Prvou voľbou zostávajú stále širokospektrálne penicilíny. V prípade alergie na penicilíny sa využívajú alternatívne skupiny antibiotík. Diagnostika je jednoduchá a rýchla. Stačí krátke empirické vyšetrenie u všeobecného lekára. Pohotová a cielená liečba dokáže urýchliť i uľahčiť liečbu. Dôležitou súčasťou liečby je celková pokojová liečba a dostatok tekutín. Pomáhajú i kloktadlá a antipyretiká. Vo výnimočných prípadoch je potrebné i lokálne ošetrenie v ORL ambulancii. Angína trvá vo väčšine prípadov 7-10 dní. Niektorí pacienti majú tendenciu k tomu, že sa im angíny zvyknú niekoľkokrát do roka opakovať. V tom prípade treba zvážiť ORL vyšetrenie za účelom vylúčenia chronického zápalu mandlí.

Strom Zdravia 2