Plesňové infekcie

Plesne sa normálne nachádzajú vo vonkajšom prostredí, sú prirodzenou súčasťou prírody.

Niekedy pozorujeme plesne voľným okom ako nárasty na stenách rôznej farby. Môžu byť modré, čierne, žlté, biele alebo zelené. Ich základom je hubové vlákno, ktoré sa rozvetvuje. Plesne sa množia pomocou spór, ktoré sa uvoľňujú  do okolitého prostredia. Ich zafarbenie je spôsobené prítomnosťou pigmentov. Podmienkou množenia plesní je teplo, kyslík a vlhkosť.

Základnou príčinou prítomnosti plesní v domoch a bytoch je zvýšená vlhkosť v týchto objektoch.

Plesne sa najviac vyskytujú v malých priestoroch s vyššou vlhkosťou, v priestoroch, kde sa perie, varí, suší sa bielizeň. Problémové z hľadiska výskytu plesní sú i málo vetrané priestory a objekty.

Plesne môžu svojim pôsobením vyvolať viaceré ochorenia.

V popredí sú alergické a dýchacie ťažkosti, za nimi nasledujú kožné problémy a komplikácie. Problémom je i konzumácia potravín kontaminovaných plesňami. Tieto potraviny môžu vyvolať intoxikáciu organizmu rôznej intenzity a závažnosti. Je spôsobená plesňovými jedmi, mykotoxínmi.

V boji s plesňami je na prvom mieste prevencia.

Dôležité je kontrolovať vlhkosť v dome, alebo byte v ktorom žijeme. Pozor na zatekajúcu vodu, zadržiavanie vlhkosti, presakovanie vody v stenách, mokré podlahy. Jednou zo základných foriem prevencie je pravidelné a dostatočné vetranie v celom dome, alebo v byte s dôrazom na kuchyne, kúpeľne, špajze a práčovne.

Dôležitou formou prevencie je správne skladovanie potravín s dôrazom na sledovanie ich stavu a času spotreby.

Pravidelná kontrola stavu kúrenia a vodovodných batérií je v prevencii vzniku plesní nevyhnutná. Kuchyne, kúpeľne a práčovne by mali byť vybavené funkčným odsávacím zariadením.

Kanalizácia a rozvody vody by mali byť pravidelne sledované a kontrolované.

Pri stavbe domov a bytov pre ich odovzdaním do užívania treba nechať dôkladne vyschnúť všetky steny, skontrolujte stav strechy, venujte pozornosť hydroizolácii a drenáži domu a budovy. S tým súvisí stav a kvalita strechy, funkčnosť dažďových odkvapov. Výbornou prevenciou proti prítomnosti plesní v domoch a bytoch je používanie preventívnych konzervačných prostriedkov proti plesniam, a to na drevo, murivo a v náterových látkach.

Ak už sú plesne prítomné, na ich odstránenie sa používajú protiplesňové prípravky, takzvané fungicídne látky.

Je ich viacero typov, výber sa riadi rozsahom a druhom poškodenia. Vykonáva sa postrekom, alebo stieraním postihnutého miesta tkaninou namočenou v dezinfekčnom protiplesňovom prípravku. Niektoré menšie predmety sa môžu ponárať do dezinfekčného roztoku, iné sa môžu mechanicky čistiť. Umyté plochy sa následne očistia čistou vodou.

Boj s plesňami väčšinou nebýva jednorazová záležitosť.

Vo väčšine prípadov ju treba opakovať podľa aktuálneho stavu a výskytu plesní. Pri likvidácii plesní treba mať vždy na mysli práve tie príčiny o ktorých sme hovorili a ktoré vedú v vzniku a šíreniu plesní. Na tie sa treba zamerať a pokúsiť sa ich vyriešiť a tak predísť prítomnosti týchto nevítaných hostí v našom dome, alebo byte.

Strom Zdravia 2