Kríza imunity

Imunita rozhoduje o zdraví, kvalite i dĺžke nášho života.

Význam vlastnej imunity si stále viac a naliehavejšie uvedomujeme. Imunitu môžeme jednoducho charakterizovať ako celkový obranný potenciál organizmu. Ako sa odlišujeme v iných znakoch, tak sa odlišujeme i silou našej imunity. Niekto má lepšiu a silnejšiu imunitu. Iný oveľa slabšiu. Niekto ochorie párkrát za život, niekto je chorý skoro každý mesiac. Evidujeme veľké individuálne rozdiely v imunite.

Imunita je zložitá, komplexná a individuálna veličina.

Imunita je závislá od vnútorných i vonkajších faktorov. Vnútorné faktory sú dané genetickou výbavou a spôsobom života. Naším životným štýlom, spôsobom stravovania i telesnou aktivitou. Množstvom a kvalitou spánku, schopnosťou relaxovať a oddychovať. Imunita a celkový telesný a duševný stav organizmu sú úzko spojené nádoby. Zlé a nepravidelné stravovanie, fajčenie, nedostatok pohybu a prehnaná záťaž sa podpisujú pod zhoršovanie individuálneho imunitného potenciálu. Vonkajšie faktory sú dané prostredím v ktorom žijeme. Pracovným i rodinným prostredím. Ľuďmi okolo nás. Negatívnou, či pozitívnou energiou. Samozrejme i životným prostredím, v ktorom žijeme.

Chronická únava, stres a vyčerpanosť systematicky likvidujú imunitu.

Žijeme v strese. Rýchlo, až chaoticky. Sme neustále vystavení tlakom a zmenám. Organizmus je vyčerpaný. Má málo času a priestoru na regeneráciu. Imunita je vystavená stálemu tlaku a neustálym skúškam odolnosti. Funguje ako stroj. I najdokonalejší stroj sa časom opotrebuje. Opotrebujú sa mechanické časti a stroj začína haprovať.

Imunita človeka nie je nevyčerpateľná.

Má svoje rezervy a kapacity. Nie je nevyčerpateľná. Zlyhanie imunity je výsledkom dlhodobého, často až deštrukčného procesu. Organizmus stráca schopnosť odolávať chorobám. Na vine nie sú lekári. Ľudia sa často domáhajú rýchleho a pohodlného riešenia. Dožadujú sa liekov. Pokiaľ nezaberú, hľadajú rôzne alternatívne cesty.  Hľadajú spásu v prírodných a alternatívnych postupoch. Nič proti nim, ale zázraky sa touto cestou jednoducho nedejú. Vyčerpaná imunita potrebuje čas a trpezlivosť.

Dnešná doba by sa dala charakterizovať i ako kríza imunity.

Veľa ľudí trpí rôznymi chronickými a civilizačnými chorobami. Opakovane podstupujú rôzne liečby. Väčšinou s malým a prechodným úspechom. Ťažkosti sa opakujú. Nevhodné pracovné podmienky, chronický stres, prepracovanie a narušené duševné zdravie sú silné stresory. Doslova drvia ľudskú imunitu. Opakované chrípky a opakované infekčné ochorenia. Alergie, poruchy trávenia, či bolesti chrbtice. Nespavosť, bolesti hlavy, kožné ochorenia, alebo gynekologické ťažkosti. Najčastejšie ochorenia, ktoré sprevádzajú krízu imunity. Naša imunita rozhoduje o kvalite života. Narušená a podlomená imunita znamená dlhodobé negatívne dopady na život. Na našu výkonnosť i radosť zo života.

Strom Zdravia 2