Fajčenie a zdravie

Cigaretový dym je považovaný za nebezpečný karcinogén.

Karcinogén v  preklade znamená, že je to látka, alebo činiteľ, ktorý spôsobuje rakovinu. Podkladom karcinogenity je asi 4000 chemických látok a zlúčenín, ktoré sa nachádzajú v cigaretovom dyme. Asi stovka z nich je považovaná za účinné a nebezpečné karcinogény. Tabakový dym obsahuje decht, základ takzvanej prachovej fázy. Sem patrí nikotín, benzén, pyrény. Takzvanú plynovú fázu dymu tvoria látky, ako kysličník uhoľnatý, čpavok, formaldehyd, kyanovodík. Samé dobré veci… Kysličník uhoľnatý má ešte jednu nepríjemnú vlastnosť. Viaže sa na krvné farbivo, hemoglobín a zaberá miesto pre kyslík. Následkom toho je zhoršené okysličovanie krvi, tým i buniek a tkanív organizmu.

Aký je výsledok?

Vysoký výskyt nádorových ochorení u fajčiarov.

Nie sú to len nádory pľúc a dýchacích orgánov, ale i nádory hrdla, pažeráka, žalúdka, pankreasu, hrubého čreva, obličiek, močového mechúra, prsníka, či krčka maternice. Pekne dlhý zoznam.. Fajčenie často pôsobí v súbehu s alkoholom, hlavne pri nádoroch pažeráka a ústnej dutiny. Dá sa bez problémov sucho konštatovať, že fajčenie a rakovina idú ruka v ruke. Každý fajčiar je niečo ako čakateľ.. Nepríjemné konštatovanie

Fajčenie okrem rakoviny spôsobuje i vysoký výskyt chronických ochorení dýchacieho systému.

Počuli sme o chronickej fajčiarskej bronchitíde, o rozdutí pľúc, takzvanom pľúcnom emfyzéme. A potom je tu CHOCHP, to je chronická obštrukčná choroba pľúc. CHOCHP sa venujeme v osobitných článkoch. Zhubný vplyv fajčenia na srdce a cievny systém je asi každému známy.

Fajčenie má za následok vznik a rozvoj mnohých vážnych a nebezpečných srdcovocievnych a mozgovocievnych ochorení.

ICHS, ischemická choroba dolných končatín, ateroskleróza mozgových ciev. Vážne a život ohrozujúce ochorenia. Nikotín a kysličník uhoľnatý sú dvaja hlavní vinníci, ktorí v tabakovom dyme spôsobujú a podporujú rozvoj týchto ochorení. Nezanedbateľným následkom fajčenia bývajú i ochorenia zažívacích a vnútorných orgánov. Vredová choroba žalúdka a dvanástnika, zápaly pankreasu, poškodenia pažeráka a dutiny ústnej.

Veľkou hrozbou je vplyv fajčenia na vývoj plodu a na dieťa.

Týka sa to hlavne žien, fajčiarok. Fajčiarky mávajú podstatne vyššie riziko komplikácií. Predčasné pôrody, potraty, mimomaternicové tehotenstvá, vyššia novorodenecká úmrtnosť, nízka pôrodná váha, rôzne defekty novonarodených detí hovoria jasnou rečou. Fajčenie u matky môže mať v krajných prípadoch na svedomí syndróm náhleho úmrtia kojencov. Zhoršenie pľúcnych funkcií, zápaly horných a dolných dýchacích ciest s nábehom na vznik astmy. Fajčenie a gravidita, nešťastná a nebezpečná kombinácia.

Každá matka- fajčiarka by si mala uvedomiť dôsledky a riziká svojho konania.

Nielen pre seba, ale hlavne pre dieťa. Dieťa za nič nemôže, svoju matku si nevyberá. Má právo prísť na svet zdravé ! Táto zodpovednosť matky je nedeliteľná. Fajčiari a ich koža, to je v pokročilom veku smutný pohľad. Toxický vplyv fajčenia sa prejavuje závažnými kožnými zmenami. Koža je zaťažená toxickými látkami i účinkom stresových hormónov. Výsledok? Koža je sivá, suchá, predčasne starne a stráca svoje vlastnosti a kvalitu. Výskumy ukázali negatívny vplyv fajčenia na odvápňovanie kostí, na riziko vzniku Alzheimerovej choroby. A dalo by sa pokračovať ďalej..

Strom Zdravia 2