Respiračné ochorenia seniorov

Respiračné ochorenia neobchádzajú ani seniorov.

Naopak, v nepriaznivých prípadoch môžu byť zdrojom nepríjemných, niekedy až fatálnych zdravotných komplikácií. Zvyšujúcim vekom sa oslabuje celková imunita a zvyšuje sa výskyt a závažnosť rôznych rizikových faktorov. Starý človek je vo svojej podstate vždy rizikový pacient. V minulosti, ale i teraz bývajú práve respiračné ochorenia v mnohých prípadoch bezprostrednou príčinou úmrtia mnohých seniorov. Zápal pľúc ako závažná forma akútnej respiračnej infekcie bol a stále zostáva strašiakom pacientov, lekárov i ich príbuzných.

Starý človek spravidla ťažšie znáša akútne respiračné  ochorenia.

Tieto ochorenia prichádzajú väčšinou sezónne. Predovšetkým v zime a začiatkom jari. Každým rokom nás postihne väčšia, či menšia chrípková epidémia. Rýchlo sa šíri medzi obyvateľstvom. Stačí jeden chorý človek v autobuse, v obchode, či v čakárni u lekára a chrípka je tu.. Osobitným problémom sú komunitné zariadenia. V prípade detí ide o školy a škôlky, v prípade seniorov o domovy dôchodcov, denné stacionáre, ale i nemocnice. Obranyschopnosť seniorov je spravidla oveľa slabšia. Vyšší vek, pridružené ochorenia, rôzne lieky, ale napríklad i fajčenie a obmedzená mobilita bývajú rizikovými faktormi. Riasinkový epitel v dýchacích cestách je menej výkonný. Zhoršuje sa tým odstraňovanie hlienu, v ktorom sú zachytené baktérie. Samočistiaca schopnosť dýchacieho systému je zhoršená. Rastie riziko komplikácií. Liečba respiračných ochorení je ťažšia a komplikovanejšia. Riziko vzniku zápalu pľúc je vyššie. Poškodený a nefunkčný epitel dýchacích ciest je vstupnou bránou pre osídlenie priedušiek a pľúc baktériami.

Problémom seniorov býva oslabená imunita.

Organizmus tak nemá dostatok vlastných síl efektívne bojovať so vzniknutou infekciou. Predovšetkým v prípade veľmi starých a imobilných pacientov je ich imunitný potenciál veľmi limitovaný. Problémom sú i pacienti s ochoreniami ako cukrovka, CHOCHP, či s onkologickými ochoreniami. Tí predstavujú veľmi vysoké riziko možných zdravotných komplikácií. Problémom sú samozrejme i dementní pacienti, alkoholici, či seniori so slabým sociálnym zázemím. Osobitnou rizikovou skupinou sú pacienti dlhodobo liečení kortikoidmi, imunosupresívami, či v liečbe chemoterapiou. Oslabená imunita predstavuje veľmi rizikový faktor pre vznik nebezpečných komplikácií, predovšetkým zápalu pľúc.

Diagnostika a liečba.

Každá respiračná infekcia začína nádchou, kašľom, zvýšenými teplotami. Prípadne bolesťami hlavy, bolesťami celého tela, pálením na hrudníku, či celkovou slabosťou. Predovšetkým v prípade chrípky. Pokiaľ sa stav zhoršuje, dýchanie je ťažšie, pacient nevládze vykašliavať hlieny, alebo počuť pískanie na hrudníku, návšteva lekára je nevyhnutná. Skúsený lekár dokáže rýchlo zhodnotiť aktuálny zdravotný stav a naordinovať potrebnú liečbu. V prípade potreby doplní vyšetrenia i RTG pľúc, či potrebnými labolatórnymi a mikrobiologickými vyšetreniami. Do úvahy treba brať i celkový zdravotný stav pacienta a jeho pridružené ochorenia, ako i dlhodobo užívanú lieky. Liečba má byť cielená a efektívna. Samozrejme, v individuálnych prípadoch musí byť okamžitá a nie je priestor čakať na mikrobiologické závery. Predovšetkým v prípadoch, kde je vysoké riziko možných komplikácií. V krajných prípadoch je nevyhnutná i hospitalizácia pacienta. Našťastie, väčšina seniorov dokáže liečiť respiračné ochorenia v domácom prostredí. Predovšetkým vtedy, keď je zabezpečená rýchla a kvalitná diagnostika, efektívna liečba a dobrá domáca starostlivosť.

Strom Zdravia 2