Rakovina pľúc

Rakovina pľúc, odborne nazývaná bronchogénny karcinóm je závažné onkologické ochorenie so zlou prognózou.

Výskyt rakoviny pľúc celosvetovo neustále rastie. Rovnako je tomu i na Slovensku. Rakovina pľúc je najčastejšie onkologické ochorenie mužov. No jej výskyt rastie i u žien. Týka sa predovšetkým fajčiarov. No nielen ich. Výskyt tohto ťažkého onkologického ochorenia rastie i u nefajčiarov. Osobitnou skupinou sú pasívni fajčiari. Tí trpia dlhodobou a opakovanou expozíciou cigaretového dymu bez toho, aby aktívne fajčili. No následky znášajú spolu s aktívnymi fajčiarmi. Sú to skutočné obete. Najhoršie, že sú medzi nimi i deti..

Rakovina pľúc je globálnym zdravotníckym problémom.

Diagnostika a liečba tohto ochorenia si vyžaduje obrovské finančné náklady. Napriek pokrokom v liečbe je rakovina pľúc smrteľné onkologické ochorenia so zlou prognózou a ťažkým umieraním. Ako rizikový faktor číslo jeden sa označuje fajčenie. O tom niet pochýb. Rakovina pľúc sa viac ako 90% prípadov diagnostikuje práve u fajčiarov. Rozhoduje predovšetkým dĺžka fajčenia. Práve dlhodobí fajčiari predstavujú najväčšiu rizikovú skupinu pacientov.

Fajčenie je najväčší a najhorší rizikový faktor pri vzniku rakoviny pľúc.

Cigaretový dym je drastický a nebezpečný karcinogén. Toto konštatovanie sa týka fajčiarov a pasívnych fajčiarov. Okrem fajčenia zohráva svoju negatívnu úlohu i potenciálna expozícia niektorými chemickými látkami, ako sú azbest, alebo chemické exhaláty. Histologicky sa rakovina pľúc delí na dve základné skupiny. Na nemalobunkové a malobunkové karcinómy pľúc. Prevažujú nemalobunkové typy nádorov. Rasú a metastazujú pomalšie ako malobunkové. Majú teda o niečo lepšiu prognózu a dlhšiu dobu prežitia.

Klinické prejavy rakoviny pľúc sú už vo väčšine prípadov známkami pokročilého ochorenia.

Taká je klinická prax. O to väčšie ťažisko treba dať na včasný záchyt tohto ochorenia predovšetkým u rizikových skupín. Prejavuje sa dlhodobým a chronickým kašľom. Každý kašeľ, ktorý trvá dlhšie ako niekoľko týždňov si už vyžaduje pozornosť a vykonanie potrebných vyšetrení. Nemusí ísť o banalitu ! Nemusí ísť ani o prechodenú chrípku, ani o alergiu. Môže ísť o začínajúcu rakovinu pľúc. Kašeľ môže byť suchý i produktívny. Môžu sa v ňom vyskytovať stopy krvi. Bolesti na hrudníku, alebo dýchavica sú už vo väčšine prípadov znakmi pokročilého štádia ochorenia. V celkovom obraze dominuje únava, slabosť, nechutenstvo a zvýšená teplota. Pacient celkovo upadá. Telesne i duševne. Známky prebiehajúceho ochorenia sú patrné.

Rakovina pľúc si vyžaduje rýchlu a pohotovú diagnostiku.

Čas pracuje proti pacientovi. Základom je štandardné klinické vyšetrenie a RTG pľúc. Tieto vyšetrenia vo väčšine prípadov stačia na vyslovenie podozrenia na rakovinu pľúc. Nasleduje potom CT hrudníka a bronchoskopické vyšetrenie s odberom vzoriek za účelom histologizácie. Tieto vyšetrenia umožnia diagnostikovať typ nádoru a posúdiť jeho operabilitu. Podľa týchto záverov zvoliť tú najvhodnejšiu liečbu.  Liečba nádorov pľúc je operačná a onkologická. Onkologická liečba znamená rádioterapiu a chemoterapiu. Nasleduje väčšinou po chirurgickom zákroku a vybratí nádoru. Nie vždy je to technicky možné. V prípade zistenie vzdialených metastáz už ide len o paliatívnu liečbu. Nádory pľúc sa často diagnostikujú neskoro, už v pokročilom štádiu. Liečba je komplikovaná a náročná. Prognóza vo väčšine prípadov nepriaznivá.

Strom Zdravia 2