Nebezpečenstvá depresie

Depresia a osteoporóza.

Osteporóza znamená v slovenskom preklade rednutie kostí. Postihuje hlavne ženy po prechode a starších ľudí. Osteoporóza je častou príčinou patologických zlomenín v staršom veku. Komplikovaná a ťažko sa hojaca zlomenina môže byť príčinou vážnych zdravotných komplikácií a môže následkom pridružených komplikácií ako zápal pľúc, či infekcia z preležanín byť až príčinou predčasného úmrtia. Zlomeniny krčka stehnovej kosti a zlomeniny stavcov patria medzi najobávanejšie dôsledky osteoporózy. V celosvetovom meradle postihuje choroba každú tretiu ženu po päťdesiatke. Výskumy dokázali súvislosť medzi depresiou a osteoporózou. Dokázaná  porovnávaním skupín žien s depresiou a bez depresie. Hustota a pevnosť kostí u žien, ktoré trpeli depresiou bola výrazne nižšia. U skúmaných depresívnych žien sa v priebehu troch rokov zaznamenal výrazný úbytok kostnej hmoty. Výrazne väčší ako u žien bez depresie.

Depresia a cukrovka

Výskumy a klinické pozorovania dokázali, že kompenzácia cukrovky a udržiavanie stabilnej hladiny cukru v krvi je u diabetikov s depresiou komplikovanejšie. Dobré duševné zdravie je pozitívnym faktorom pri liečbe cukrovky a prevencii chronických komplikácií diabetu. Depresia, úzkostné stavy a vystavenie neúmernému stresu sa ukazujú ako negatívne faktory pre diabetika.

Depresia a vysoký krvný tlak

Ľudia s depresiou majú podstatne vyššie riziko vzniku vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak patrí k najčastejším ochoreniam. Krvný tlak je riadený psychosomaticky. Vplyv psychiky na vznik, priebeh a komplikácie vysokého krvného tlaku je potvrdený. Rovnako i liečba vysokého krvného tlaku je výrazne ovplyvnená stavom psychiky, či prítomnosťou depresie. Každý lekár potvrdí, že liečba a kompenzácia vysokého krvného tlaku u pacienta s depresiou je vždy ťažšia a komplikovanejšia.

Depresia a bolesti hlavy

Takmer polovica ľudí, ktorí majú dlhodobé opakované tenzné bolesti hlavy majú zároveň depresiu, alebo úzkostné stavy. U týchto pacientov nie je možné vždy objektívne zistiť, ktorý problém vznikol ako prvý. Depresia, čI bolesti. Či depresia naštartovala bolesti hlavy, alebo či bolesti hlavy boli štartérom depresie. Skúsenosti dokázali, že úspešnou liečbou depresie dochádza k zmierneniu bolestí hlavy, až k ich ústupu. Súvislosť medzi depresiou a bolesťami hlavy bola potvrdená.

Depresia a neplodnosť

Depresívne ženy často trpia neplodnosťou Vyliečenie depresie môže u týchto žien priniesť pozitívnu zmenu a zlepšiť ich plodnosť. U mužov je to podobné, depresia a znižuje hladinu testosterónu a zvyšuje riziko neplodnosti.

 

Strom Zdravia 2