Lieky a depresia

V súčastnosti sme svedkami častej a prehnanej konzumácie liekov.

Nechceme týmto spochybňovať význam a potrebu správnej a indikovanej liečby, ktorú určuje lekár. Skôr upozorniť na nebezpečenstvo vzniku depresie pri konzumácii niektorých druhov liekov. V dnešnej dobe sme žiaľ svedkami toho, že pribúda chronických ochorení, ktoré si vyžadujú systematickú, dlhodobú i trvalú liečbu. Lieky sa musia kombinovať, meniť, dopĺňať tak, aby sa dosiahol žiadaný terapeutický efekt.

Dôležitosť presného a dôkladného informovania pacienta o charaktere a význame liečby je preto úplne nevyhnutná.

Pacient by mal vedieť aké lieky berie a poznať ich správne dávkovanie. Mal by byť oboznámený s potenciálnymi nežiaducimi účinkami a prípadnými interakciami s inými liekmi. Odborníci poznajú zoznam liekov, ktoré môžu pri dlhodobom užívaní zvýšiť riziko vzniku depresie. Lekári by mali preto myslieť na tento fakt a lieky predpisovať tak, aby predišli vzniku depresie. Nie vždy je to ľahké, nie vždy sa to úplne možné, ale výber vhodného lieku zostáva na rozhodnutí a zodpovednosti lekára. Ak je nevyhnutné brať také lieky, ktoré zvyšujú riziko vzniku depresie je dobré poznať tieto riziká a v prípade ťažkostí na to včas upozorniť lekára. Chceli by sme stručne vymenovať skupiny liekov, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku depresie:

Hormóny a antikoncepcia.

Protizápalové a protireumatické lieky používané na liečbu kĺbov a chrbtice

Niektoré antibiotiká a chemoterapeutiká na liečby infekcií

Lieky používané na liečbu črevných a žalúdočných problémov

Lieky používané na liečbu psychických ťažkostí a úzkostných stavov

Niektoré lieky používané na liečbu vysokého tlaku a srdcovocievnych ochorení

A niektoré iné…

Riziko vzniku depresie sa zvyšuje pri dlhodobom užívaní týchto liekov, pri kombinácii viacerých liekov. Riziko sa zvyšuje prítomnosťou pridružených ochorení. Ochorení, ktoré sami predstavujú vyššie riziko vzniku depresie. Riziko sa zvyšuje u starých ľudí, u onkologických pacientov a ľudí so zhoršenou mobilitou. U ľudí s pozitívnou anamnézou na depresiu, či inú poruchu duševného zdravia. Práve u poslednej skupiny pacientov by lekár mal zvlášť opatrne a citlivo voliť formu liečby a dávkovanie liekov.

S pribúdajúcim množstvom liekov na trhu sa dá predpokladať zvyšujúce riziko vzniku depresie súvisiace s ich užívaním.

Problémom je i obrovské množstvo voľnopredajných liekov a výživových doplnkov, ktorých konzumácia je dnes prakticky nekontrolovateľná. Riziko vzniku depresie ako následok ich nadmernej konzumácie zostáva otvorená otázka.

 

Strom Zdravia 2