Ako sa prejavujú depresívne myšlienky

Jedným zo základných znakov depresie je prítomnosť depresívnych myšlienok.

Myšlienky pri depresii sú spomalené. Často odbiehajú od práve prebiehajúcej a vykonávanej činnosti. Pre depresiu  sú charakteristické depresívne, automatické myšlienky. Myšlienky, ktoré akoby sa sami od seba zjavovali v mysli jednotlivca. Nie to, načo by chcel myslieť. Sú to myšlienky, ktoré sami prichádzajú, samé ho atakujú. Automatické myšlienky sú prítomné prakticky neustále. Automatické myšlienky človek prijíma, bez toho aby uvažoval o ich pravdivosti. Neuvažuje o ich logike a racionalite. Má pocity, a tie ho presviedčajú o ich pravdivosti. U zdravého človeka tieto myšlienky nemajú výrazný vplyv na jeho náladu. Ten negatívne myšlienky vyvažuje a koriguje racionálnymi a konštruktívnymi postojmi. Vie nájsť logické východisko z tohto kruhu. Nálada zostáva vyrovnaná.

Pri depresii prevažujú negatívne myšlienky.

Nie sú dostatočne vyvážené logickými a rozumnými myšlienkami a argumentmi. Dochádza k hromadeniu negatívnych myšlienok. Ich vplyv na zhoršovanie nálady sa prehlbuje. Nálada začína byť depresívna a smutná, neustále sa zhoršuje. Príkladmi negatívnych myšlienok sú napríklad negatívne hodnotenie seba samého, či negatívne hodnotenie vonkajších podmienok a okolností. Negatívne vízie a predstavy do budúcnosti. Depresívni ľudia neustále prijímajú negatívne myšlienky a podnety zvonku. Každý ďalší podnet a negatívna myšlienka posilňujú a prehlbujú prebiehajúcu depresiu. Tieto negatívne myšlienky sú vo svojom jadre skreslené a zveličené. Niekedy tragické až katastrofické. Chýba im reálny a rozumný základ. Nemajú logiku. Tieto negatívne myšlienky ale stále viac človeka paralyzujú. Bránia mu v činnosti a aktivite, ktorá by viedla k prekonaniu tohto stavu.

Charakteristikou negatívnych myšlienok je, že sú automatické, skreslené a zveličené.

Problémom je, že postihnutý jedinec im plne verí. O ich pravdivosti je presvedčený. Proces pokračuje. Čím viac im verí, tým horšie sa cíti.Tým viac sa depresia prehlbuje.

Čo je obsahom negatívnych myšlienok?

Najčastejšie rôzne obavy. Obavy sa týkajú rôznych oblastí života. Nedajú sa kontrolovať a ovládať. Obavy môžu byť konkrétne. Z nejakej udalosti, alebo z nejakej konkrétnej úlohy. Ale i všeobecné, týkajúce sa napríklad rodiny, či zdravia. Veľmi často sa pridávajú pocity obáv a strachu z budúcnosti. Spojené s rôznymi čiernymi a tragickými scenármi. Napríklad nepodložené obavy zo straty zamestnania, krachu bánk, neschopnosti platiť účty, alebo z úteku partnera.

Negatívne myšlienky sú často spojené s pocitmi viny.

Človek si dáva za vinu veci, ktoré sa stali v minulosti. Má pocity, že je na záťaž okoliu a že je neschopný. Z toho, že urobil chyby a kroky, ktoré sa nedajú napraviť. To vedie často k obviňovaniu okolia. Depresívni ľudia vidia príčinu svojich ťažkostí vo vonkajšom okolí. Majú pocit, že sú nadmerne zaťažovaní a ohrozovaní okolím. Svoj stav spájajú s vplyvom okolia, v ktorom hľadajú vinníka. Veľmi často sa u depresívnych ľudí vyvíjajú pocity menejcennosti. Získavajú presvedčenie, že sú hlúpi, neschopní, nudní a neperspektívni. Majú pocit, že nevedia riešiť problémy. Každého otravujú a nikto nemá o nich záujem. Depresívne myšlienky vytvárajú nebezpečný kruh, na konci ktorého je depresia. Nepodceňujme negatívne myšlienky. Skrývajú v sebe potenciálne nebezpečenstvá.

Strom Zdravia 2