Depresia v detstve a mladosti

Depresia v mladom veku môže mať za následok vážne a trvalé poškodenie duševného mladého človeka.

Môže mať závažné dôsledky. Depresia u mladých ľudí znižuje schopnosť učiť sa a vzdelávať. Zhoršuje perspektívy úspešného ukončenia vysokoškolského, či stredoškolského štúdia. Depresia výrazne oslabuje pracovné schopnosti, pracovnú výkonnosť a zhoršuje pracovné výsledky. Skúsenosti ukazujú, že žiaci a študenti s depresiou mávajú v škole problémy. Ich prospech je zhoršený, schopnosť učenia je oslabená S ťažkosťami prechádzajú do vyšších ročníkov. Depresia často znemožní študentom úspešne dokončiť štúdium a zhoršuje ich šance uplatniť sa na pracovnom trhu. Mladí ľudia s depresiami majú často výpadky v pracovnom procese. Mávajú často absencie a ich pozícia na pracovisku sa rýchlo zhoršuje.

Počet mladých ľudí s depresiou rýchlo rastie.

To je veľmi nepríjemné konštatovanie a zlá realita. Čo bolo predtým skôr výnimkou, dnes sa stáva bežnou praxou v ordináciách psychiatrov, pediatrov a všeobecných lekárov. Počet detí a mladých ľudí s depresiou dosahuje vysoké čísla. Predstavuje vážny a alarmujúci fenomén. Čím je vek nižší, tým je vyššia pravdepodobnosť, že sa v budúcnosti znížia študijné schopnosti i pracovné perspektívy. Výskumy dokázali, že v prípade mužov a žien, ktoré v rannom období prekonali depresiu je vysoký predpoklad, že zostanú žiť osamelým spôsobom života. Pravdepodobnosť úspešného ukončenia vysokoškolského štúdia je u týchto ľudí výrazne znížená. Rovnako pracovné uplatnenie ľudí, ktorí v rannom veku prekonali depresiu je podstatne zhoršené. Pravdepodobnosť, že sa dokážu uplatniť v lukratívnom a úspešnom povolaní je podstatne nižšia.

Depresívne ženy majú vyššiu pravdepodobnosť, že ich potomkovia budú trpieť podobnými ťažkosťami, ako ich matka.

Výskyt depresie u detí, ktorých matka trpela depresiou je výrazne vyšší oproti matkám bez depresie. U detí depresívnych matiek sa častejšie prejavuje problémové správanie. Majú sklon k vzdorovitosti, vyznačujú sa slabšími verbálnymi a rečovými schopnosťami. Častejšie sú poruchy správania a adaptácie. U mladých ľudí  platí, že výskyt depresie je 2 až 3 krát vyšší u dievčat ako u chlapcov. Depresia, ktorá sa vyskytla v detstve, alebo v mladosti sa s takmer 70 % pravdepodobnosťou zopakuje v dospelom veku.  Mládež ohrozuje vysoké riziko vzniku depresie. Deti a mladí ľudia trpiaci na depresiu sú veľmi senzitívni a zraniteľní. Dôsledkom toho je vysoký počet samovrážd v detskom a mladistvom veku. Osobitne ohrozené vznikom depresie sú deti s genetickou záťažou. Nielen matka, ale i otec a súrodenci trpiaci depresiou predstavujú rizikový terén z hľadiska dedičnosti pre vznik depresie.

Depresia v detskom veku a mladosti je závažným a nebezpečným ochorením.

Môže negatívne poznačiť mladého človeka na celý život. Výrazne mu zhoršiť šance na úspešné profesionálne uplatnenie a plnohodnotný osobný a rodinný život. Rodina a škola  by nemali podceňovať možnosť vzniku ochorenia v detstve a mladom veku. V prípade podozrenia je nanajvýš potrebné vyhľadať odbornú pomoc a začať systematickú liečbu. Liečbou sa dá predísť závažným komplikáciám a vrátiť mladého človeka späť do plnohodnotného života.

Strom Zdravia 2