Depresia a životný štýl

Životný štýl má významný vplyv na duševné zdravie.

Správny a zdravý spôsob života. Dodržiavanie životosprávy, pravidelný pohyb, odpočinok a dostatočný spánok sú dôležitou prevenciou pred vznikom depresie, čI iných porúch duševného zdravia. Správne rozhodnutia a správne kroky v živote znižujú nebezpečenstvo depresie. Naopak zlé rozhodnutia, nesprávne kroky a nevhodní ľudia v našom okolí nebezpečenstvo depresie zvyšujú. Dôležitosť zdravého a pravidelného stravovania je pre duševné zdravie nespochybniteľná. Výber vhodnej a zdravej stravy, spôsob a pravidelnosť stravovania a správne stravovacie stereotypy sú predpokladom pre zdravý a spokojný život.

Nedostatok fyzického pohybu a telesnej aktivity je rizikový faktor pre vznik depresie.

Mnoho vedeckých štúdií dokázalo, že pravidelný pohyb, cvičenie a telesná aktivita sú výrazným podporným faktorom pri udržiavaní duševného zdravia a prevencii depresie. Táto skutočnosť sa ešte výraznejšie dotýka ľudí s chronickými ochoreniami, ako sú srdcovocievne a metabolické ochorenia. Pohyb a telesná aktivita pomáhajú ľuďom udržiavať dobrú fyzickú a duševnú kondíciu a sú preventívnym nástrojom pred vznikom depresie.

Významným a často nedoceneným faktorom zdravého životného štýlu je pravidelný denný rytmus.

Organizmus funguje podľa istých vnútorných hodín. Tento časový harmonogram je s našim každodenným životom úzko spätý. Je to prirodzený  fyziologický mechanizmus pre fungovanie ľudského organizmu.

Tento prirodzený rytmus sa nazýva biorytmus.

Má ho každý. Len každý ho má trochu iný. Biorytmus je významne spojený s časovým manažmentom. Biorytmus a efektívny časový manažment sú spolu organicky spojené. Navzájom by sa mali doplňovať a rešpektovať. Každý z nás si podvedome všimol, že najlepšie a najefektívnejšie funguje, keď dodržiava pravidelný denný režim. Stačí, ak vynecháme jedlo, alebo keď sa neskoro zobudíme, či ideme spať dve hodiny neskôr. Organizmus registruje a signalizuje túto zmenu. Tento zásah do organizmu nebýva väčšinou dramatický. Organizmus sa s ním dokáže vyrovnať. Horšie to býva v prípadoch, kde dochádza k pravidelnému narušovaniu až ignorovaniu prirodzených biorytmov. Následky nenechajú na seba dlho čakať. Rýchly život, kvantum úloh, nárazové situácie, časový a pracovný stres. To všetko zasahuje do biorytmov a narušuje denný rytmus. Výsledok? Ideálna pôda pre vznik depresie. Dokonca i duševne zdraví ľudia môžu mať ich následkom problémy s depresiou. Narušený biorytmus môže byť jednou z rozhodujúcich príčin vzniku depresie. A nielen depresie. Narušený denný rytmus sa môže prejavovať i inými ťažkosťami. Poruchami spánku, zlým trávením a nechuťou do jedla. Pocitmi úzkosti, či bolesťami hlavy.

Dodržiavanie a rešpektovanie prirodzených biorytmov je predpokladom zdravého života.

Dodržiavanie denného rytmu, pravidelnosť v jedení. Dodržiavanie pravidelného času zaspávania a ranného vstávania, pravidelný oddych a relaxácia. Pravidelný čas s rodinou, s priateľmi. Čas venovaný svojim radostiam a záľubám by mal mať miesto v dennom rytme rozumného a spokojného človeka. Denný rytmus sa môže narušiť i vplyvom striedania ročných období. Depresiu môže spustiť zmena v cykle svetlo / tma, hlavne koncom jesene a počas zimných mesiacov. Preto v tomto období by sme fyziologicky mali zvýšiť spánok, oddych a relaxáciu. Organizmus to vyžaduje a túto fyziologickú zákonitosť by sme mali rešpektovať.

Strom Zdravia 2