Depresia a Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je progresívne neurologické ochorenie.

Ochorenie je charakterizované trasom, rigiditou a bradykinézou. To sú typické neurologické príznaky. Okrem neurologických príznakov sa Parkinsonova choroba prejavuje chorobnými zmenami duševných funkcií. Porucha nálady, zhoršenie poznávacích a rozumových funkcií, poruchy myslenia a vnímania. Tieto duševné zmeny a poruchy sprevádzajú Parkinsonovu chorobu.

Parkinsonova choroba je príkladom choroby, kde sa kombinuje neurologická symptomatológia s duševnými poruchami.

Povedali sme, že základným prejavom depresie je smútok a depresívna nálada. Smútok je hlboký, dlhotrvajúci, spojený so stratou radosti zo života a stratou záujmu o život a okolie. Depresiu sprevádza všeobecný pokles aktivity a útlm psychomotoriky. Ten sa prejavuje obmedzením a zhoršením verbálneho prejavu, chudobnou mimikou a spomalením reči. Niekedy býva spojená s úzkosťou a nepokojom.

Depresia je najčastejšou duševnou poruchou, ktorá sa vyskytuje u pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Výskyt depresie u pacientov s Parkinsonovou chorobou sa odhaduje na 20 až 40 percent. To je pomerne vysoké číslo. Väčšia časť trpí len ľahšími formami depresie. Depresia sa môže objaviť prakticky v hociktorom štádiu Parkinsonovej choroby. Najčastejšie vo fáze rozvoja neurologických symptómov. U časti pacientov predchádzajú vzniku depresie štandardné neurologické príznaky toho ochorenia.

Depresia pri Parkinsonovej chorobe je pomerne častá komplikácia.

Napriek tomu diagnostika depresie nebýva vždy včas realizovaná. Je to spôsobené najskôr tým, že príznaky depresie bývajú klinicky prekryté neurologickými ťažkosťami a symptómami. Na depresiu je potrebné vždy myslieť a opierať sa o informácie od príbuzných, ktorí zväčša prví registrujú zmeny v správaní a psychike pacienta. Depresia pri Parkinsonovej chorobe sa vyznačuje depresívnymi príznakmi ako smútok, únava, nechuť do jedla, nespavosť, strata koncentrácie a výkonnosti. Pocitmi viny a tendenciou k izolácii a uzavretosti. Niekedy sa u starších pacientov s Parkinsonovou chorobou môžu príznaky depresie zamieňať so začínajúcou demenciou.

Depresia u pacientov s Parkinsonovou chorobou má byť diagnostikovaná a liečená.

Neliečená depresia môže spôsobiť akceleráciu neurologických ťažkostí, rýchle zhoršovanie choroby a horšiu prognózu ochorenia. Depresia by mala byť liečená ako samostatné choroba. Nemalo by sa stať, že pacient s ľahkou formou Parkinsonovej choroby trpí zároveň ťažkou depresiou.

Liečba depresie pri Parkinsonovej chorobe by mala byť opatrná a dôsledná.

Vyžaduje si osobitný prístup. Liečbu vykonáva zásadne odborník, teda neurológ. Dávky liekov musia zohľadňovať individuálny zdravotný stav pacienta a dávkovanie liekov musí byť upravené so súčasne užívanými liekmi, aby neprišlo k nežiaducim liekovým interakciám. Liečbu kontroluje a monitoruje skúsený neurológ. Liečbu dopĺňajú potrebné úpravy životosprávy, psychoterapia a dôkladné poučenie a informovanie pacienta a jeho rodiny.

 

Strom Zdravia 2