Predsudky o depresii

O depresii existuje stále veľa predsudkov a falošných mýtov.

V spoločnosti koluje veľa nepravdivých a skreslených názorov a informácií. Depresia je viac tajomným strašiakom ako normálnym a reálnym ľudským ochorením. Spôsobuje to v reálnom živote veľa problémov a prináša so sebou mnohé polopravdy a predsudky. Mnohé z nich sú v priamom kontraste a rozpore s odbornými poznatkami. Táto skutočnosť škodí pacientom, no škodí aj ich rodinám a okoliu.

Depresia je ochorenie.

Vyžaduje si presnú diagnostiku a systematickú odbornú liečbu. Vyžaduje si pomoc a podporu rodiny, priateľov i celého okolia. Nie je to prekliatie, ale normálna ľudská choroba. Napriek tomu panuje veľa skreslených názorov a neodborných a škodlivých postojov. Okolie v mnohých prípadoch tlačí na depresívneho človeka, aby sa vzchopil a prekonal svoje problémy. Naliehajú, aby postihnutý človek našiel v sebe silu na prekonanie ochorenia. Depresívny človek si to uvedomuje a opakovane sa snaží s ochorením bojovať. No, neúspešne a bezvýsledne. Nevie si poradiť a naliehanie a tlak okolia mu nijako nepomáha, skôr škodí. Uvedomuje si svoj zdravotný problém. Chce ho prekonať, no nevie ako. Na jeho prekonanie potrebuje odbornú pomoc.

Depresívny človek potrebuje podporu a pochopenie.

Nie nátlak a naliehanie ! Či moralizovanie a poúčanie. To všetko prináša opačný výsledok. Depresívny človek stráca postupne silu a motiváciu. Nedokáže sám a bez pomoci zvládnuť boj s touto chorobou.

Depresívny človek nie je ani slabý, ani neschopný.

To je nepravdivý až hlúpy predsudok. Je to skôr hlúpa nálepka. Nemá nič spoločné s reálnym stavom. Depresia nemá nič spoločné s intelektom. Nemá nič spoločné s morálnym a duchovným rozmerom človeka. Depresia je len choroba. Choroba, ktorá sa dá liečiť a vyliečiť. Nie je to žiadna hanlivá nálepka, len normálne ochorenie. To by si malo okolie jasne uvedomiť. Depresia nevedie ani k poklesu inteligencie, ani odborných a profesionálnych schopností. Počas ochorenia môže klesať výkonnosť a koncentrácia, ale schopnosti a vedomosti sú nedotknuté.

Depresia nie je trest, ani prekliatie.

Môže postihnúť každého. Bez ohľadu na vek a postavenie. Hľadať vinu, či konkrétneho vinníka je úplne irelevantné. Môže tam byť genetická predispozícia, za ktorú nikto nemôže. Môže to byť dlhodobý a kumulovaný stres. Môžu to byť neočakávané a traumatické udalosti v živote. Môžu to byť telesné ochorenia, ktoré naštartujú depresívne pocity. Napríklad, onkologické ochorenie. Príčinou býva samotný reálny život, nie prekliatie, či pomsta.

Strom Zdravia 2