Samota a depresia

Samota a izolácia sú pre depresívneho človeka veľmi zlou správou.

Človek je tvor spoločenský. Potrebuje blízkeho človeka a potrebuje prirodzenú ľudskú podporu. Potrebuje kontakt s okolím, potrebuje cítiť priateľstvo, pochopenie a podporu. Žiadnemu človeku sa nežije dobre v samote a izolácii. Depresívny človek potrebuje viac ako ktorýkoľvek iný cítiť, že ho niekto chápe a je mu nablízku. Niekto blízky z rodiny, dobrý priateľ, či aspoň príjemný sused z vedľajšieho domu. Najčastejšie je to rodič, brat, či životný partner. Potrebuje sa podeliť o svoje starosti. Potrebuje komunikovať a cítiť záujem a pochopenie. Partner nemôže všetko presne pochopiť, no môže v mnohých prípadoch správne a objektívne usmerniť.

Depresívny človek potrebuje mať odvahu osloviť blízkeho človeka.

Samozrejme, základom je dôvera. Oslovujeme spravidla toho, komu dôverujeme. Nemusíme hovoriť všetko, ale o mnohom sa dá určite rozprávať. Depresívny človek máva strach, úzkosť a cíti neistotu. Potrebuje pomoc, radu, alebo aspoň trpezlivé vypočutie. Najvhodnejšími partnermi pre depresívneho človeka sú pokojní, trpezliví a empatickí ľudia. Ľudia, ktorí nepoučujú a nevnucujú svoje názory. Prekonanie samoty a izolácie predstavuje pre človeka s depresiou významný a pozitívny zlom vo vývoji jeho duševného stavu. Prekonanie izolácie pomáha naštartovať potrebné liečebné procesy. Depresívny človek by nemal žiť v samote a nepochopení.

Každý človek potrebuje svoju sociálnu sieť.

To sa týka i depresívneho človeka. Dobrá sociálna sieť a sociálna podpora je silným a dôležitým nárazníkom proti stresu, depresii i úzkosti. Predstavuje prirodzené zázemie pre človeka. Nedostatočná a nefunkčná sociálna sieť predstavuje veľmi problematický a rizikový terén pre vznik depresie. Nefunkčná rodina, napäté vzťahy s okolím, nepochopenie, izolácia a konflikty sú často spúšťacím a podporným faktorom mnohých duševných ochorení. Týka sa to nielen rodiny. Dôležitými sú i vzťahy na pracovisku, vzťahy so susedmi, či vzťahy v širšom okolí. Depresívny človek potrebuje viac ako iný udržiavať a vytvárať kontakty. Mal by sa vyhýbať samote a izolácii. Ľudia, spoločnosť a kontakty pomáhajú prekonávať depresívnemu človeku pocity izolácia a samoty. Pomáhajú mu znovu nachádzať zmysluplné aktivity. Kontakt s ľuďmi prináša nové myšlienky a podnety. Pomáha premýšľať o nových veciach. Pomáha inak narábať s časom a inak štrukturovať svoje priority.

Sociálna izolácia je jedným z najčastejších spúšťačov depresie.

Takže pozor ! Pozor na samotu a izoláciu. Iste, každý človek potrebuje byť niekedy sám. To je normále a prirodzené. No nemal by dlhodobo preferovať samotu pred kontaktmi s ľuďmi. To sme už na inej ploche.. Od samoty a izolácie sme len na krok od depresie a úzkosti. Hranica býva niekedy tenká..

Depresívny človek by mal aktívne vyhľadávať spoločnosť a kontakty !

Aktívne. Mal by prekonať obavy. Prekonať svoju pohodlnosť a strach. Je to v jeho záujme. Treba začať s blízkymi ľuďmi. S tými, ktorých poznáme. Tam je to vždy ľahšie. A pokračovať ďalej. Napätie postupne klesá a strach sa stráca. Stúpa sebavedomie a pocit istoty. Prichádza nová energia. Situácia sa zlepšuje a človek sa cíti lepšie. Prichádzajú nové myšlienky a nové nápady. Človek nebol stvorený pre samotu. Bol stvorený, aby žil s ľuďmi. To je pre človeka prirodzené a zdravé prostredie.

Strom Zdravia 2