Depresia v menopauze

Menopauza je dôležitou etapou v živote každej ženy.

V tomto období prebiehajú v organizme ženy zásadné hormonálne a biologické zmeny. Tieto zmeny sú sprevádzané i zdravotnými, psychickými i sociálnymi zmenami. Dochádza k poklesu hladiny estrogénov. Tento proces je sprevádzaný nielen objektívnymi, ale i subjektívnymi prejavmi. Mení sa nielen hormonálny status ženy, ale i jej celkové prežívanie a postavenie v živote a rodine. Prežívanie tohto obdobia je individuálne. U niektorých žien prebieha relatívne pokojne a mierne. U iných oveľa dramatickejšie.

Menopauza je najčastejším obdobím, kedy u žien vznikajú depresie.

Je to logické a pochopiteľné. Život ženy sa mení. Mnoho žien začína pociťovať strach zo starnutia. Mnoho žien začína mať pocit, že ich vlak odchádza.. Začínajú si viac uvedomovať svoj vek a bilancujú svoju hodnotu a budúcnosť. V mnohých prípadoch dochádza k dramatickým a negatívnym zmenám v ženskej psychike. Mnohé ženy sa začínajú cítiť ako nepotrebné a odstavené. Svoju úlohu môže zohrávať i zlé a neharmonické rodinné prostredie, či malá podpora a pochopenie zo strany rodiny a manžela. Je to obdobie, keď v mnohých prípadoch deti opúšťajú svoje rodiny a úloha ženy a matky prechádza do pasívnejšej polohy. Mení sa postavenie i každodenný život ženy. Menej starostí, menšia zodpovednosť, ale i zmena postavenia.

Hormonálna substitúcia a diagnostika môžu zabrániť rozvoju depresie.

Pokles hladiny hormónov býva sprevádzaný mnohými objektívnymi i subjektívnymi ťažkosťami. Správna hormonálna substitučná liečba môže byť dôležitým preventívnym krokom pre vznik depresie. Na túto skutočnosť by sa malo vždy myslieť ! Zanedbaná hormonálna substitúcia môže naštartovať negatívne duševné zmeny, ktoré môžu prejsť do depresie. Vo fáze ťažšej depresie už hormonálna liečba nie je dostatočná a je potrebné začať liečbu antidepresívami. Odborníci podčiarkujú i významnú úlohu psychoterapie v tomto období. Tá pomáha žene správne a rozumne sa vyrovnať so všetkými zmenami, pomáha žene nájsť novú správnu životnú rolu a postavenie. Pomáha nájsť žene potrebný vnútorný pokoj a cestu do ďalšieho života. Bez nezmyselných ambícií, ale s pocitom radosti zo života a užitočnosti pre svojich blízkych a pre celú spoločnosť.

Strom Zdravia 2