Depresívne myšlienky

Situácií a udalostí, ktoré spúšťajú reťazec negatívnych myšlienok je veľa.

Niektoré z nich sú individuálne, vychádzajúce zo života a okolia konkrétneho človeka. Mnohé z nich sú podobné, typické, ktoré majú na svedomí vznik depresívnych myšlienok a nálad.

Skúsime pomenovať všeobecné a typické situácie:

– nedostatok uznania a ocenenia okolím

– pocity nespravodlivosti

– potlačovanie hnevu, hlavne dlhodobé

– zlyhávanie v konkrétnych životných situáciách, hlavne opakované

– nezmyselné a neracionálne porovnávanie s inými ľuďmi, porovnávanie s okolím

– náhle zmeny životnej situácie zlým a negatívnym smerom

– prehnaná kritika

– neschopnosť riešiť životné situácie a problémy

– odkladanie rozhodnutí, krokov a činností

– nedostatok lásky, pochopenia a citovej podpory

– neúspechy  a nepochopenie v práci, podnikaní a zamestnaní

– náhle zhoršenie zdravotného stavu, náhle zníženie fyzickej a psychickej výkonnosti

– partnerská kríza, kríza v rodine, problémy s deťmi

 

Tento zoznam môže pokračovať..

Psychológovia by vedeli doplniť ďalšie podporné faktory, ktoré sú vhodným terénom pre spustenie depresívnych myšlienok.

Ohrozenou skupinou sú ľudia s nízkym sebavedomím, ktorí majú pesimistický a smutný názor na život a budúcnosť.

Veľmi rizikovou skupinou sú ľudia, ktorí žijú v ťažkých a stresových podmienkach. Sociálnych, finančných, alebo rodinných. Tí sú vystavení dlhodobému a trvalému tlaku. Po čase dochádza často k vzniku depresívnych myšlienok a následne k rozvoju depresie.

Náchylní na depresiu sú ľudia, ktorí majú nízky pocit sebavedomia.

Ľudia závislí na uznaní okolia, hľadajú pochvalu a ocenenie vo svojom okolí. Keď sa im ho nedostáva, stávajú sa obeťami depresie. V praxi sa stretávame s ľuďmi, ktorí trpia nedostatkom asertivity, nedokážu hovoriť nie. Nedokážu odmietať úlohy, ktoré im spôsobujú problémy a záťaže. Niektorí ľudia často obracajú hnev a kritiku proti sebe. I v situáciách, keď chyby urobili iní. U nich by mal byť súčasťou liečby depresie a súčasťou psychoterapie i nácvik asertivity.

Je dôležité povedať o úlohe dedičnosti pri vzniku a rozvoji depresie.

Je zrejmé, že tu zohrávajú dôležitú úlohu genetické, teda vrodené faktory a dispozície. Depresie sa častejšie objavujú v rodinách, čo potvrdzuje úlohu dedičnosti. To ale neznamená, že ak niekto v rodine mal depresiu, tak ju automaticky všetci po ňom budú dediť. Úlohu zohrávajú i ďalšie faktory a okolnosti. Okolie, výchova, stresujúce zážitky a stresujúce prostredie.

 

Strom Zdravia 2