Život s depresiou

Depresia sa môže prejavovať vo všetkých oblastiach života človeka.

V rodine i v zamestnaní. V priateľských i profesionálnych vzťahoch. Prejavuje sa v koníčkoch a aktivitách voľného času. Prejavuje sa v narušených partnerských vzťahoch.

Mnohé depresie zostávajú nepovšimnuté.

Predovšetkým zo strany samotného človeka postihnutého depresiou. Nevšimnú si ju ani ľudia z blízkeho okolia. Niekedy ani lekári. Stáva sa, že jednotlivec prežíva duševné utrpenie bez toho aby vedel, že je to depresia. Až príznaky ťažkej a dlhotrvajúcej depresie bývajú zaregistrované okolím. V rodine, alebo v zamestnaní. Teda v čase, keď už dosiahla svoje pokročilé štádium. Postihnutý už nie je schopný pracovať, nezvláda bežné denné úlohy a povinnosti. Začína mať samovražedné myšlienky. Dôležité je si uvedomiť, že nie každá zlá nálada je depresia. Tá má okrem popísaných príznakov i svoje časové parametre. Podľa odborníkov by tieto príznaky depresie mali trvať viac ako 2 týždne. Potom sa dá hovoriť o depresii ako o diagnóze.

Depresia je ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu.

Systematickú, dlhodobú a odbornú liečbu. Depresia bez liečby sa prehlbuje, stáva sa dlhodobou, chronickou a stupňujúcou. Môže sa opakovane vracať. Opakované stavy depresie bývajú stále ťažšie. S narastajúcou depresiou sa objavujú samovražedné sklony a myšlienky. Veľká časť ľudí s ťažkou, alebo s neliečenou depresiou sa pokúsi o samovraždu. Pri vysokom percente samovrážd sa potvrdí ako jej príčina práve depresia. Informovanie a vzdelávanie spoločnosti v tejto otázke je preto nesmierne dôležité. Ľudia by mali vedieť, čo je depresia a poznať jej príznaky. Poznať, že je to ochorenie, ktoré treba liečiť. Je to ochorenie, ktoré je dobre a úspešne liečiteľné. Predovšetkým, ak sa zistí na jej začiatku. Je potrebné neustále zvyšovať a spoločenské povedomie a informovanosť.

Vzdelávaním a objektívnym informovaním eliminovať polopravdy, predsudky a dezinformácie.

Depresia je duševná porucha. Duševné ochorenie, ktoré môže stretnúť každého. Teda i blízkeho človeka. Člena rodiny, spolupracovníka, kamaráta zo školy, či suseda z paneláku. Môže stretnúť vysoko produktívneho  človeka, ale i žiaka strednej školy. Osamelého dôchodcu, či slávneho umelca.

Dá sa povedať, že pred depresiou sme si všetci rovní.

Výsledkom tohto poznania, výsledkom znalostí a správnych informácií by malo byť to, aby psychické i telesné príznaky depresie boli vždy čo najskôr rozpoznané a včas liečené.

Jednotlivec, ktorý má depresiu, alebo si myslí, že ho ohrozuje, mal by navštíviť lekára.

Nemal by čakať, ani dlho váhať. Čas začne pracovať proti nemu, depresia pokračuje a stále sa prehlbuje. S odkladaním diagnostiky a liečby sa výrazne sťažuje a komplikuje liečba. Liečba ťažkej a komplikovanej depresia je oveľa ťažšia a dlhšia. Je zložitá a s menšími úspechmi. Ľudia po samovražedných pokusoch v dôsledku ťažkej depresie si často vyžadujú dlhú ústavnú psychiatrickú liečbu na psychiatrických klinikách. Po prepustení musia dlho pokračovať v ambulantnej psychiatrickej liečbe. To výrazne komplikuje ich ďalšie pracovné a profesionálne uplatnenie. Tak, ako pri iných chorobách i pri depresii platí, dôležitá je prevencia. Dôležité je včasné rozpoznanie. Je podstatné, aby pacienti vyhľadali odbornú pomoc. Dôležitá jej správna liečba. Pri liečbe je kľúčová dobrá spolupráca pacienta. Cieľom dlhodobej odbornej  liečby depresie  je odstránenie všetkých duševných a telesných príznakov depresie.

Strom Zdravia 2