Depresia a zdravé potraviny

Pozitívne zmeny v stravovacích návykoch a konzumácia zdravých potravín majú kladný vplyv na duševné zdravie človeka.

Ľudia, ktorí sa zdravo stravujú a konzumujú zdravé potraviny majú väčšiu radosť zo života i dostatok pozitívnej energie. To pomáha dosahovať dobré výsledky a pomáha dosahovať životné ciele. Výsledkom je pocit spokojnosti a radosť zo života. Zdravé stravovanie a konzumácia zdravých potravín sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu.

Zdravý životný štýl je základom prevencie vzniku duševných porúch a depresie.

Bolo by zjednodušením povedať, že len zdravé stravovanie môže znížiť riziko vzniku depresie. Na duševné zdravie človeka vplýva viac faktorov. Zdravé stravovanie je jedným z nich. Často sa na to zabúda a často sa to podceňuje. Je to chyba. Zdravé stravovanie je niečo, s čím môže každý začať sám. Nepotrebuje ani lekára, ani lieky. Zdravé stravovanie a konzumácia správnych a zdravých potravín by malo byť súčasťou komplexného poradenstva. Prinieslo by pozitívne výsledky.

Telesne zdravý človek, plný sily a energie má viac vnútorného potenciálu zvládnuť i duševné poruchy a depresie.

Problematike zdravých potravín sa podrobne venujeme v kapitole ZDRAVÉ POTRAVINY. Veríme, že tam nájdete veľa dobrých rád a nápadov ako zlepšiť svoje stravovanie a celkový telesný i duševný stav a kondíciu. Pár slov o vegetariánskej strave. Kedysi prevládal názor, že vegetariánska strava môže zapríčiniť vznik depresie a duševných porúch. Súviselo to s názorom, že prísna diéta a striktné dodržiavanie vegetariánskych návykov spolu s absenciou niektorých chuťových vnemov môžu privodiť depresiu a úzkosť. Skúsenosti ukázali opak. Tí, ktorí prešli na vegetariánsku stravu preukázali po čase výrazné subjektívne zlepšenie a to po stránke telesnej i duševnej. Pokles depresie i úzkosti, lepšiu toleranciu stresu, viac radosti a spokojnosti. Výsledky ukázali, že výskyt depresie je u vegetariánov nižší. Nechceme robiť reklamu vegetariánstvu. Zostáva na rozhodnutí každého, pre aký spôsob stravovania a životosprávy sa rozhodne. Mal by mať dosť spoľahlivých informácií, aby sa vedel správne orientovať. Nemusí byť vegetarián, stačí urobiť niekoľko správnych krokov a dlhodobých rozhodnutí.

Rozhodnutie správne sa stravovať a jesť zdravé potraviny je správny krok do budúcnosti.

Je to krok k zdraviu a k dobrému životu. Spolu s pohybom a zdravým životným prostredím sú to rozhodujúce piliere pre zdravý a spokojný život. K zdravému a spokojnému životu určite patrí i dobré duševné zdravie a život bez úzkosti, strachu a depresie.

Strom Zdravia 2